သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 23/11/2018

        ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံNational Tax Service က ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္ သမားမ်ား အေပၚ အခြန္ေကာက္ခံမႈ အစီအစဥ္ကို ပိုမိုတင္းၾကပ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ လအတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါကိစၥသည္  အဓိကအတိုက္ခံ ပါတီျဖစ္ေသာ National Tax Service  ၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Choo Kyung-ho က...

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 28/11/2018

    မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ၾကက္သြန္ေဈးကြက္တြင္ ၾကက္သြန္နီေဈးက်ဆင္းလ်က္ရွိၿပီး လက္လီသမား မ်ားသာအဝယ္ရွိေၾကာင္း ေရာင္းဝယ္သူမ်ားထံက သိရသည္။''ယခုတစ္ပတ္မွာ ၾကက္သြန္နီလက္လီအဝယ္ရွိ္တယ္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ပြင့္ျဖဴ၊ မေကြးဘက္ ကလည္း ဝယ္တယ္။ ယခုနယ္ၾကက္သြန္ဥႀကီးရယ္မဟုတ္ေတာ့ဘူး အမ်ိဳးအစားစံုေအာင...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 28/11/2018

ယခုတစ္ပတ္ ပဲခူးေဈးကြက္ရွိ သား/ငါးလက္လီေဈးကြက္တြင္ ဝက္သားတစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၈၀ဝ၀၊ ဆိတ္သား တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၅၀ဝ၀၊ အမဲသား တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၉၀ဝ၀၊ ၾကက္သား (ဃဏ) တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္၇၀ဝ၀၊ ၾကက္သား (ေဒသေတာၾကက္) တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ဝ၀ဝ၊ ငါးခူ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၈၀ဝ၀၊ ငါးရံ႕ တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၇၀ဝ၀၊ ငါးသေလာက

Post Date: 28/11/2018

ယခုတစ္ပတ္ ပဲခူးေဈးကြက္တြင္ ခ်င္းေဈးမွာအတက္အက်မရွိဘဲ တစ္ပိႆာ လွ်င္ က်ပ္ ၂၀ဝ၀ မွ က်ပ္၂၂၀ဝ အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ အျခား အတြက္သံုးသည့္  လွီးၿပီးသားခ်င္းမွာ  တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၃၀ဝ၀ မွ  က်ပ္ ၃၅၀ဝ ျဖင့္ ေဈးကြက္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ လ်က္ရွိေ ၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ေမာ္ေမာ္ေအာင္

Post Date: 28/11/2018

          ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္မွ ၁၆ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္နဲ႔    ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ဝ၈၄ သန္းတန္ဖိုးရွိ   ဧည့္ထမဆန္ ၁၇၀ဝ၃ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ တင္ပို႔မႈမ်ား မွာ မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္  ကုန္သြယ္ေရးဇုန္

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 23/03/2018

မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ မူဆယ္ေဒသေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း စံုးစမ္းသိရွိ ရပါသည္။

ကၽြဲ၊ ႏြား (အရွင္) မ်ားအား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံဝယ္လက္မ်ားမွ တိရစာၦန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးစခန

တိုင္ၾကားမႈပံုစံ (ပံုစံ-၁)

Tue, 12/18/2018 - 04:18 -- competition
Myanmar

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒပါ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ရပ္ကို တစ္ဦးဦးက ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း သိရွိသူ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္ဖ်က္သည္ဟု သံသယရွိသူ မည္သူမဆို ေကာ္မရွင္သို႔ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္ရံုးမွတဆင့္ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားမႈပံုစံ(ပံုစံ-၁)တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာ ျဖည့္သြင္းတိုင္ၾကားရမည္။

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook