သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုု

ျပည္တြင္းကုုန္သြယ္မွုု

Post date: 30/10/2018

      က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ ထီလက္မွတ္မ်ားကို လာမည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဌာနခြဲ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
အဆိုပါ က်ပ္တစ္ေထာင္တန္ ေအာင္ဘာေလသိန္း ထီလက္မွတ္မ်ား ကို ဝယ္ယူေရာင္းခ်လိုသူမ်ားေနျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြ...

နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွုု

1
2
3
Post Date: 30/10/2018

       ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ ရက္သတၲပတ္ အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နဲ႔ ျမန္မာ-ထိုင္း နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ ေရးစခန္းမ်ားမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၄၆ သန္း တန္ဖိုးရွိ ေရာ္ဘာအဆင့္စံု ၉၂၉ တန္ တင္ပို႔ခဲ့ေ ၾကာင္း သိရပါ တယ္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ တင္ပို႔မႈမ်ားမွာ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မRSS-3  အမ်ိဳး

Post Date: 30/10/2018

         ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သုညဒသမ ၅၀၄ သန္း တန္ဖိုးရွိ ပရေဆး ကုန္ၾကမ္း အမယ္ ၁၂ မ်ိဳးကို တန္ခ်ိန္အားျဖင့္ ၆၀၅ တန္ေက်ာ္ တင္ပို႔ခဲ့ရာ ယခင္တစ္ပါတ္က တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ ၈၀၇ တန္ေက်ာ္နဲ႔

Post Date: 30/10/2018

       ေအာက္တိုဘာ ၆ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ သီတင္းပတ္အတြင္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ လြယ္ဂ်ယ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃၉၈ တန္ဖိုးရွိ မွ်စ္စို ၂၈ တန္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်င္းေ႐ႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇၈၆ တန္ဖိုးရွိမွ်စ္ေျခာက္ ၂၉ တန္ကိုလည္းေကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္တစ္

ဌာနဆိုုင္ရာလွုုပ္ရွားမွုုသတင္းမ်ား

1
2
3
Post Date: 23/03/2018

မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ မူဆယ္ေဒသေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း စံုးစမ္းသိရွိ ရပါသည္။

ကၽြဲ၊ ႏြား (အရွင္) မ်ားအား တစ္ဖက္ႏိုင္ငံဝယ္လက္မ်ားမွ တိရစာၦန္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးစခန

How do I remove the Polldaddy.com link from my poll or survey?

Fri, 05/10/2013 - 08:53 -- admin

The link to Polldaddy.com only appears in polls and surveys that appear in a free account. They are removed from all content in both our Pro and Corporate accounts. If you have recently signed up for a Pro account and the link has remained in your polls, simple edit and re-save the poll to remove it.

If you have a free account, you can remove the link to Polldaddy in your polls and surveys by upgrading your account today.

Subscribe to Commerce RSS

 

On Facebook