မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်၏ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Thu, 06/20/2024 - 04:44 -- bordertrade

               မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ တစ်ဖက်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ (၁၄-၆-၂၀၂၄)ရက်နေ့ ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအနေဖြင့် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ငရုတ်(အခြောက်) ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကွမ်းသီး၊ သတ္တုရိုင်း၊ ပီလောပီနံ(အခြောက်)၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)နှင့် နနွင်းတက်တို့ တင်ပို့ခဲ့ ပါသည်။

              ၁၄-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့ အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာ ငရုတ်(အခြောက်)၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကွမ်းသီး၊ သတ္တုရိုင်း၊ ပီလောပီနံ(အခြောက်)၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)နှင့် နနွင်းတက်တို့ဖြစ်ပါသည်။

              ပုပ်သိုးပျက်စီးလွယ်သည့် ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကုန်စိမ်းပို့ကုန်များဖြစ်သည့် ကြက်သွန်နီနှင့် ငရုတ်များကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာတင်ပို့နိုင်ရေးအတွက် ကုန်ပစ္စည်းစစ်ဆေးမှုများတွင် ဦးစားပေးဆောင် ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

              ယခုအခါထိုင်းနိုင်ငံမှ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်စွာ ဆောင်ရွက်လာခြင်းကြောင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းကုန်ကြမ်း ဝယ်လိုအားမြင့်တက်နေ၍ လတ်တလောကာလများတွင် ပိုမိုတင်ပို့နိုင် ခဲ့ပါသည်။

              ၁၄-၆-၂၀၂၄ ရက်နေ့ အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ ပလပ်စတစ်ကုန်ပစ္စည်း များ (၀.၁၁၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများ (၀.၀၅၈) ဒေါ်လာသန်း၊ စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းများ (၀.၀၅၄) ဒေါ်လာသန်း၊ ချည်ထည်များ (၀.၀၅၀) ဒေါ်လာသန်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ (၀.၀၃၈) ဒေါ်လာသန်း၊ သွပ်ပြား (၀.၀၁၆) ဒေါ်လာသန်း၊ သံနှင့်သံမဏိပစ္စည်းများ (၀.၀၁၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ဇာနှင့် ဇာထိုးထားသော အထည်အလိပ်များ (၀.၀၀၇) ဒေါ်လာသန်း၊ စက်ဘီးနှင့် စက်ဘီးအပိုပစ္စည်းများ (၀.၀၀၇) ဒေါ်လာသန်း၊ အခြားစက္ကူများ (၀.၀၀၇) ဒေါ်လာသန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

              ပြင်ပငွေလဲနှုန်းအနေဖြင့်ယခင်အပတ်က တစ်ဘတ်လျှင် (၀.၈၇) ကျပ်ရှိပြီး ယခုအပတ်တွင် (၀.၈၅) ကျပ် ဖြစ်ပါသဖြင့်  ဘတ်စျေးနှုန်းမြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

              ၁၄-၆-၂၀၂၄ရက်နေ့အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာငရုတ်(အခြောက်)(၁)တန်လျှင် (၁၆၃၀.၄၉) ဒေါ်လာဖြင့် (၂၃၀.၆၀၅) တန်၊ (၀.၃၇၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၁) တန်လျှင် (၅၀၃.၉၂) ဒေါ်လာဖြင့် (၇၄၀.၂) တန်၊ (၀.၃၇၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ကွမ်းသီး (၁) တန်လျှင် (၁၅၁၀.၂၀) ဒေါ်လာဖြင့် (၁၉၆) တန်၊ (၀.၂၉၆) ဒေါ်လာသန်း၊ သတ္တုရိုင်း (၂၁၇၂.၀၄) ဒေါ်လာဖြင့် (၉၃) တန်၊ (၀.၂၀၂) ဒေါ်လာသန်း၊  ပီလောပီနံ(အခြောက်) (၁) တန်လျှင် (၁၄၁.၀၈) ဒေါ်လာဖြင့် (၂၄၁) တန်၊ (၀.၀၃၄) ဒေါ်လာသန်း၊ မန်ကျည်းသီး(အစေ့ပါ) (၁) တန်လျှင် (၂၅၀) ဒေါ်လာဖြင့် (၂၀) တန်၊ (၀.၀၀၅) ဒေါ်လာသန်းနှင့် နနွင်းတက် (၁) တန်လျှင် (၁၉၀.၄၈) ဒေါ်လာဖြင့် (၁၀.၅) တန်၊ (၀.၀၀၂) ဒေါ်လာသန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

              မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်အနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၁၄ ရက်နေ့အထိ အမှန် ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန် (၂.၃၉၂) ကန်ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၃.၆၇၇) ကန်ဒေါ်လာသန်း၊ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ (၆.၀၇၀) ကန်ဒေါ်လာသန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

Border Trade News

Pages