မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှပို့ကုန်သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Wed, 07/10/2024 - 04:56 -- bordertrade

         မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ဇူလိုင်(၂)ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်(၆)ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန် ငါးကြိတ်သား (၁) တန်လျှင် (၁၈၂၆) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၇.၂) တန်၊တန်ဖိုး (၀.၀၁၃) ဒေါ်လာသန်း အား ကားလမ်းကြောင်းဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။  မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေး စခန်းအထိကုန် (၁) တန်လျှင် ကားခ (ကုန်ကျစ်) ၁၀၀၀၀ဝိ/-(ကျပ် တစ်သိန်းခန့်) ရှိကြောင်းသိရှိရပြီး ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းအနေဖြင့် မြိတ် - ထားဝယ် - ရန်ကုန် လမ်းကြောင်းကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

        မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ဇူလိုင်(၂ )ရက်နေ့မှ ( ၆ )ရက်နေ့အတွင်း သွင်းကုန် ဒီဇယ်(၁)တန်လျှင် (၈၇၂)ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့်(၅၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၄၃၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ဓာတ်ဆီ (၁) တန် လျှင် (၉၈၉) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၅၀၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၄၉၅) ဒေါ်လာသန်း၊  ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပစ္စည်း (၃၈.၃၅၅) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၂၉၄)ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း (၃၆.၉၄)တန်၊ (၂၆၀၀) U ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၂) ဒေါ်လာသန်း စုစုပေါင်းသွင်းကုန်တန်ဖိုး (၁.၂၆၇) ဒေါ်လာသန်း အား တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ မြိတ်ဒေသတွင် ဓာတ်ဆီ(၁) လီတာ (၃၁၀၀) ကျပ်နှင့် ဒီဇယ်ဆီ (၁)လီတာ (၃၂၀၀) ကျပ်ဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိ ကြောင်း၊  ကျပ်/ဘတ် ငွေလဲနှုန်းမှာ (၁) ဘတ်လျှင် (၁၂၃.၆) ကျပ်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရပါသည်။

Border Trade News

Pages