ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဇွန်လ(၉)ရက်နေ့မှဇွန်လ(၁၀)ရက်နေ့ထိ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Thu, 06/13/2024 - 05:11 -- bordertrade

                     ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဇွန်လကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန်(၄.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၁.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၅.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်း ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ(၁၀) ရက်နေ့ထိအမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန်(၇.၂၅၅) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၄.၆၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း(၁၁.၈၅၆ )ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်အပေါ် (၂၃၇.၁၂၇%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

                     ဇွန်လ (10) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျော၊ ငရုတ်ခြောက်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ၊ သရက်ပြားချောက်၊ ပဲမျိုးစုံ၊ ကော်ဖီစေ့၊ ကွမ်းသီးအစို၊ အလူမီနီယံဖြတ်စ၊ ခဲစက္ကူနှင့် မကျည်းသီး(အစေ့ပါ) တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်း များ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များ၊ သစ်သီး များနှင့် စက်သုံးဆီများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

                     ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၉) ရက်မှ (၁၀) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ပိုင်းတွင် အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၃၀) ယွမ်/ (၃၄၇)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၃၂၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၁၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်ခြောက် တန်ချိန် (၂၄.၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ တန်ချိန် (၅၃၄.၇) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၁၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ တန်ချိန် (၉၀.၃)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၈၀) ဒေါ်လာသန်း၊  ကွမ်းသီးအစို တန်ချိန် (၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၈) ဒေါ်လာသန်းနှင့် ပဲမျိုးစုံ တန်ချိန် (၁၀၈၈)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၈၄၂) တို့တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အများဆုံးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ သံကြိုးခွေ၊ Hollow Pipe ၊ Iron Pipe၊ ကြွေးပြား၊ ကားတာယာ၊ လိမ္မော်သီး၊ ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ လူသုံးအဝတ်အထည်များနှင့် စက်သုံးဆီပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းတန်ချိန် (၆၈.၈၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၆၈)ဒေါ်လာသန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း တန်ချိန် (၂၄၀.၁၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၈၁၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း တန်ချိန် (၂၁၆.၄၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၈၃) ဒေါ်လာသန်းတို့ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

Border Trade News

Pages