ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ဘဏ္ဍာနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁)ရက်မှ (၂၈)ရက်ထိ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Fri, 12/01/2023 - 03:49 -- bordertrade

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့

         ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (၃.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၁.၅၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၄.၅၀၀) ဒေါ်လာသန်း ဖြစ်ပါသည်။

နိုဝင်ဘာလ (၂၈) ရက်နေ့အထိ အမှန်ကုန်သွယ်မှုမှာ ပို့ကုန် (၅.၁၆၇) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၁.၈၂၄) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း (၆.၉၉၁) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်အပေါ် (၁၅၅.၃၅၅%) ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

          နိုဝင်ဘာလ (၂၈)ရက်အတွင်း ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျော၊ ဖရဲသီး၊  နှမ်းနက် ရော်ဘာ၊ ဧည့်မထဆန်နှင့် ရွှေဖရုံသီးတို့ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး၊ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပစ္စည်းများ၊လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ်အထည် များနှင့် သစ်သီးများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

         ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာလ(၂၈)ရက်နေ့အထိပို့ကုန်ပိုင်းတွင် အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျော တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၃၀) ယွမ်/ (၃၄၅.၉၈)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၁၃၆၉၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၄.၇၄၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့်  နှမ်းနက် တင်ပို့ မှုအနေဖြင့် စျေးနှုန်း တစ်တန်လျှင် (၁၅၅၀)ဒေါ်လာဖြင့် တန်ချိန် (၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၇၈) ဒေါ်လာသန်း၊ ရော်ဘာစိမ်း တင်ပို့မှုအနေဖြင့် တန်ချိန် (၂၀၈)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၈၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ရွှေဖရုံသီးတင်ပို့မှု အနေဖြင့် တန်ချိန်(၁၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၁)ဒေါ်လာသန်း၊ ဖရဲသီးတင်ပို့မှုအနေဖြင့် တန်ချိန် (၂၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၂၇၈)ဒေါ်လာသန်းနှင့် ဆန်တင်ပို့မှုအနေဖြင့် တန်ချိန် (၇၀)တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၃၉) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

        အများဆုံးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ Iron Sheet ၊ Iron Pipe၊ Artificial Grass ၊ ပန်းသီး  ၊ လိမ္မော်သီး၊ Ceramic Tile နှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးပစ္စည်း တန်ချိန် (၂၃၃.၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၄၈၄) ဒေါ်လာသန်း ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတန်ချိန် (၉၅၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၈၄၁) ဒေါ်လာ သန်း၊ လူသုံးပစ္စည်းတန်ချိန် (၄၅၃) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၄၉၉) ဒေါ်လာသန်းတို့ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

            ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၌ အတက်အဆင်းကုန်များအတွက် အငှားယာဉ်ဖြင့် တင်ဆောင် ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ငှက်ပျောတင်ယာဉ်နှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းတင်ယာဉ်များသည် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီပိုင်ယာဉ်များဖြင့်သာ တင်ပို့တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

            ကံပိုင်တည်-ဝိုင်းမော်-မြစ်ကြီးနား ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၌ တောင်ပြိုခြင်း၊ လမ်းပိတ်ဆို့ ခြင်းများမရှိဘဲ ကုန်တင်ယာဉ်များ ပုံမှန်သွားလာလျက်ရှိပါသည်။

Border Trade News

Pages