ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ပို့ကုန်ရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုနှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းမှု အခြေအနေ

Mon, 04/01/2024 - 08:27 -- bordertrade

             ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများ ကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက ဖြစ်သည်။

             ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊မတ်လ ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၄ .၅၀၀) သန်း ဖြစ်ပြီး (၂၅-၃-၂၀၂၄)ရက်နေ့ထိ အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ (၂၈.၄၅၉)ဒေါ်လာသန်း ဆောင်ရွက်နိုင် ခဲ့သဖြင့် လျာထားချက်အပေါ် (၁၁၆.၁၅၉ % ) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ၂၄ ရက်နေ့မှ ၂၅ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၁၅၃၇.၄၅၅)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၉၆၆)သန်းနှင့်သွင်းကုန်တန်ချိန်(၃၀၃.၇၁၂)တန်၊(၉၉၇)U၊(၆၁၂၀၀)2U၊(၁၃၂၈၀.၈၃၀)M2၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၂၆၀)သန်းဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁.၂၂၆) သန်းဖြစ်ပါသည်။

                 ပို့ကုန်ပိုင်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ၂၄ ရက်နေ့မှ၂၅ရက်နေ့အထိ ရေထွက်ကုန် ပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၁၁၁၇.၁၇၅)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၀.၉၃၀)သန်း၊ အခြားပစ္စည်း အုပ်စုတွင်(၄၂၀.၂၈၀)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၃၆)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုတစ်ပတ်အတွင်း ငါးဈေးနှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

          စဉ်        အမည်        အရေအတွက်      ဈေးနှုန်း

          (၁)     မျက်လုံးကျယ်(200-300gm)၁ ကီလိုဂရမ်     ၀.၈၇၀ ဒေါ်လာ

          (၂)      စက်ဟောက်(100-200 gm)၁ ကီလိုဂရမ်      ၀.၆၉၃ ဒေါ်လာ

          (၃)     ကင်းမွန်(8 cm down)          ၁ ကီလိုဂရမ်   ၁.၇၉၀ ဒေါ်လာ

          (၄)     သဲဂဏန်း       ၁ ကီလိုဂရမ်   ၃.၈၉၀ ဒေါ်လာ

          (၅)     ပလာတူး       ၁ ကီလိုဂရမ်   ၀.၉၈၀ဒေါ်လာ

          (၆)     သဲတိုး(100-300gm)   ၁ ကီလိုဂရမ်   ၁.၀၉၀ဒေါ်လာ

          (၇)     ငါးဗျောသီး(100-200 gm)     ၁ ကီလိုဂရမ်   ၀.၆၉၃ဒေါ်လာ

          (၈)     ငါးဒင်္ဂါး(100-200 gm) ၁ ကီလိုဂရမ်   ၀.၇၆၀ဒေါ်လာ

          (၉)     ပလာလန်း     ၁ ကီလိုဂရမ်            ၁.၁၀၀ ဒေါ်လာ

          (၁၀)ငါးပုလွေ(100-200gm)   ၁ ကီလိုဂရမ်   ၁.၀၁၀ ဒေါ်လာ

Border Trade News

Pages