ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ပို့ကုန်ရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုနှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းမှု အခြေအနေ

Sat, 09/16/2023 - 07:05 -- DotBorderdep

ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက တင်ပို့နေသော ပစ္စည်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ၊ပုစွန်၊ ရေဘဝဲ၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်(စို/ခြောက်)၊ ငါးပါကင်၊ ဆီအုန်း၊ သီဟိုဠ်စေ့ တို့ ဖြစ်သည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၁ရက်နေ့မှ၁၂ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၈၀၉)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၉၃၅) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ချိန်(၉၀)၊ (၇၅၀)BBL၊ (-) U၊တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၁၃၈)သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၀၇၃)သန်းဖြစ်သည်။ အများဆုံး တင်ပို့နိုင်သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်း(၁၀)မျိုးမှာ ငါးနီငယ် တန်ချိန် (၃၃.၅၆)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၅၂၃၈.၀၀) ၊ (၁) တန် ဈေးနှုန်း (၁၀၅၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ တာဝမ်ငါးတန်ချိန်(၂၃.၂၇၀)၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၈၃၈၃.၃၀)၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၇၉၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ငါးရွှေတန်ချိန် (၁.၅၂၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅၃၈.၄၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၆၇၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ကင်းမွန် တန်ချိန်(၂.၆၄၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၇၂၅.၆၀)၊(၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၇၉၀) အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ၊ ကဏန်းတန်ချိန် (၀.၃၈၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၄၇၈.၂၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း (၃၈၉၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ စစ်ဟောက်ငါးတန်ချိန် (၁၅.၂၄)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၀၈၇.၆၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၉၉၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပလာလန်းငါးတန်ချိန် (၆.၈၄၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန် ဒေါ်လာ (၈၈၉၂.၀၀)၊(၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၃၀၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ငါးဗျောသီး တန်ချိန်(၃၃.၃၈၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၁၇၂၅.၀၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၂၅၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ငါးပုလွေ တန်ချိန်(၂၅.၂၈၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၉၈၃၀.၄၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၁၈၀)အမေရိကန် ဒေါ်လာ၊ ပုစွန်တန်ချိန် (၀.၇၄၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၈၄၈.၀၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၅၂၀၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာတို့ဖြစ်ပါသည်။

   အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်း(၁၀)မျိုးမှာ ဒီဇယ်တန်ချိန်(၁၀၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၇၀၀၀) ၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၉၇၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပီလောပီနံမှုန့် တန်ချိန် (၆၀.၀၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၁၀၀၀.၀၀) ၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၅၁၆.၆၆) အမေရိကန် ဒေါ်လာ၊ စားသောက်ကုန်ကြမ်း တန်ချိန်(၃၀.၀၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၀၀၀၀.၀၀) ၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၃၃၃.၃၃) အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပြီးငါးသယ်လှေကုန် (၁)တန် ရေယာဉ်ခ (ကုန်ကျစ်) ၂၁၀၀ဝိ/- ကျပ် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

    ကော့သောင်းနယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုကိစ္စရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ AD Bank များဖြစ်သည့် A Bank ၊ MEB ၊ KBZ၊ AYA တို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။(၁၃-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာငွေကျပ် (၁) သိန်းလျှင် (၁၀၃၆) ဘတ် ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေ (၉၆.၅၀) ကျပ်ခန့် (၁၂-၉-၂၀၂၃) နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မြန်မာငွေ (၂) ကျပ်ခန့်ကျဆင်းလျက်ရှိသည်။ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် ဓာတ်ဆီ ၁ ဂါလံလျှင် (၁၂၆၀၀)ကျပ်၊ ဒီဇယ် ၁ ဂါလံလျှင် (၁၂၁၅၀) ကျပ်ဖြင့်ကျဆင်းလျက်ရှိသည်။

Border Trade News

Pages