မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များကို အွန်လိုင်းမှ ရှာဖွေနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း(အသိပေးကြေညာချက်အမှတ် ၇/၂၀၂၄)

Mon, 06/10/2024 - 09:07 -- ipICTdep

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages