ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသံရံုးမွ သံအမတ္ ၾကီးျဖစ္သူ H.E. Mr. Hong Liang ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ ESCAP မွ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္သည့္ Trade Facilitation Unit, Trade and Investment Division မွ Chief ျဖစ္သူ Mr. Yann Louis DUVAL ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၉ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံသံရံုးမွ Country Director of Department for International Trade ျဖစ္သူ Mr. Douglas Barnes ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂...

၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေမလ ၉ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာကုန္သြယ္မွဳျမွင့္္တင္ေရးအဖြဲ႔၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးသူက “စင္ကာပူနွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတုိ့၏ Dispute...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္ေန႔ (၁၃:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Asia Development Bank ၏ Office of the General Counsel, Private Sector Legal Group ၏ Officer-in-Charge/ Principal Counsel ျဖစ္သူ Mr. Nicholas Moller  ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Daraz Myanmar Company Limited ၏ Managing Director ျဖစ္သူ Mr. Franciscus Maas  ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆံု 

Pages