ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ USAID-funded Private Sector Development Activity မွ Chief of Party ျဖစ္သူ Mr. Steve Parker  ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ (၁၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏      (၁/၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဥကၠဌ...

ပုိ့ကုန္/သြင္းကုန္ရံုး(မႏၱေလး)၊ ကုန္သြယ္မႈအေျခခံသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၈) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမး္အနားမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား

...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး   ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ Doing Business Ranking အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ World Bank Group မွ International Finance Corporation (IFC) တို႔၏ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးပြဲသို့  Ease of...

The Republic of the Union of Myanmar has received grant aid for Capacity Development. The Department of Trade, Ministry of Commerce, the Republic of the Union of Myanmar is eligible to a three-year grant under the Enhanced Integrated Framework (EIF) partnership for LDCs, hosted at the World...

The Republic of the Union of Myanmar has received grant aid for Capacity Development. The Department of Trade, Ministry of Commerce, the Republic of the Union of Myanmar is eligible to a three-year grant under the Enhanced Integrated Framework (EIF) partnership for LDCs,...

Pages