ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

Client:Department of Trade, Ministry of Commerce (MoC)

Country: Republic of the Union of Myanmar

Project: Myanmar Services...

Client:Department of Trade, Ministry of Commerce (MoC)

 

Country: Republic of the Union of Myanmar

Project: Myanmar...

၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမ်ိဳးမ်ိဳးထိုက္က “တတိယအၾကိမ္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား...

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္အား Update ျပဳလုပ္ရန္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

သတင္းလႊာ (၄/၂၀၁၉)

Pages