ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး/ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီမွ စီးပြားေရးတာဝန္ခံျဖစ္သူ ဦးနပိုလီယန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္...

၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနနွင့္ ထိုင္းနုိင္ငံအေျခစိုက္ Makro ROH Co.,Ltd ၏ အစုရွယ္ယာ ရာႏွဳန္းျပည့္ပါဝင္သည့္ ARO...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂ္ဟဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ “ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ ေရး” အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အာဆီယံယွဥ္ၿပိဳင္မႈအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာေကာ္မရ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ (၁၂:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ Mr. Cyril Sayag, Chairman, APIWSA & Vice President, Corporate Affairs, Sustainability and Responsibility, Pernod Ricard Asia, ANDAMAN CAPITAL PARTNERS ဦးေဆာင္ေသ...

, , , ,

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ (CLMV) ႏိုင္ငံမ်ားမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား မူၾကမ္းျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းအေပၚ သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္အတြက္ “ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေရးဆြဲျခင္း...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၃)၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာစာတမ္းဖတ္ပြဲ ( Law Symposium) သို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အဖြင့္အမ...

Pages