ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

,

၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေရႊစင္ဦးက “ပင္ရင္းႏိုင္ငံ သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား အြန္...

ႏိုင္ငံျခားသားကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ ရံုးခြဲမ်ားအား ရံုးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ က်န္းစုျပည္နယ္၊ ျပည္သူ႔ကြန္ ဂရက္မွ ဘ႑ာေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ Mr. Jiang Jianping ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတ...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းသည္ Livestock, Marketers and Processors မွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၁၂း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ ဟႏိြဳင္းျမိဳ႕အေျခစိုက္ ဘယ္လာရုစ္ႏိုင္ငံသံရံုးမွ သံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ H.E. Mr. Valdimir Goshin ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည...

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “Tier-2 Project Proposal (M-STEP) ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ Technical Appraisal meeting (TAC-2)” အစည္းအေဝးသို႔ ဒုတိယဝန္ၾကီး တက္ေရာက္

Pages