ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ျကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Brewers Association of Myanmar မွ Chairman ျဖစ္သူ Mr. Rene Sanchez Valle ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီ အျမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္၊ အျမဲတမ္းဒုတိယျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Mr. Zong Guo Ying ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ ဥပေဒေရးရာဝန္ၾကီးဌာန၏ Senior Minister ျဖစ္သူ Mr. Edwin Tong ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၃)၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဗဟိုေကာ္မတီ (၁/၂၀၁၉) ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠဌ၊ စီးပြာေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၃) ၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဝန္းက်င္ညႊန္းကိန္း ( Myanmar Business Environment Index-MBEI) စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း အခမ္းအနားသို႔...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ဂ်ပန္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ Mr. Hideo Watanabe ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၃)၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအေျခခံသင္ တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၈) ႏွင့္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၈) သင္တန္းဆင္း ပြဲအခမ္းအနားသို႔...

Pages