ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ (၁၃း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္ တင္ေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ (၁/၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို့ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ (၁၁း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Polish Investment & Trade Agency ၏ Executive Vice President ျဖစ္သူ  Mr. Wojciech Fedko  ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌  လက္ခံေတြ႔ဆ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ ရာ  ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ သံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ H.E. Mr. Ahmed Nuhu Bamalli ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾက...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ သီရိလကၤာနုိင္ငံ၊ MAGA Engineering Mr. Suren Abeywickrema ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ကြမ္းလံု၊ ေဟာ္ပန္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သည္ အသင္းဥကၠဌ ေဒၚလြင္လြင္မာ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔ (၁၀း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ျမန္မာနုိ္င္ငံဆီကုန္သည္နွင့္ ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးျမင့္ၾကဴ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ (၁၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဂ်ံဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးတင္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌  လက္ခံေတြ႔ဆံု 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔ (၁၃း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ Myanmar-Japan Center မွ Chief Advisor ျဖစ္သူ Mr. Kunihiro YAMAUCHI  ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌  လက္ခံေတြ႔ဆံု 

Pages