ေနာက္ဆံုုးရသတင္းမ်ား

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ (၁၅:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Mitsubishi Corporation ၏ President and CEO ျဖစ္သူ Mr. Takehiko Kakiuchi ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံတြ႔ဆံု 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ JICA မွ Credit Risk Analysis and Environmental Review Department ၏ Deputy Director General ျဖစ္သူ Mr. Shiro Nakasone ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတနိုင္ငံသံရံုးမွ Economic and Commercial Counselor ျဖစ္သူ Mr. Xie Guoxiang ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ (၁၅:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ဥပၸါတသႏၵိေစတီေတာ္ျမတ္ၾကီးရွိ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ အလွဴမ႑ပ္အမွတ္ (၄၃) ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ ဆရာေတာ္ျကီး (၂၅၅) ပါးႏွင့္ သီလရွင္ (၁၄) ပါးတို႔ကို ဆြမ္းဆန္ေတာ္ ေလာင္းလွဴပြဲသို႔ စီးပြားေ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ (၁/၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာလုပ...

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ MARGA Group ၏ Chairman ျဖစ္သူ Dr. Stephen Suen  ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ (၁၅:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ DaNa Facility Empowering Enterprise ၏ Senior Technical Adviser ျဖစ္သူ Dr. Peter Brimble ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္း အေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတ...

Pages