အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာကုုန္သြယ္မွုဳ

          သစ္ေတာဥပေဒ  လႊမ္းမိုးေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရးဆိုင္ရာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (VPA/FLECT) အရ  ဇြန္ ၁ ရက္မွစ၍ ပို႔ကုန္အတြက္ သာ ကန္႔သတ္ထုတ္လုပ္ေသာ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ဗီယက္ နမ္ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) သို႔ တင္ပို႔ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း...

     တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း က်ဲ႕က်န္းျပည္နယ္ ယုေယာင္ၿမိဳ႕တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး စက္႐ုပ္ထိပ္သီးျပပြဲကို ေမ ၉ ရက္မွ စတင္၍ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည္။  အဆိုပါ စက္႐ုပ္ထိပ္သီးျပပြဲတြင္ ယြမ္ ၁၂ ဘီလီယံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၆ ဘီလီယံ) ေက်ာ္ရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမဳႇပ္ႏံွမႈစီမံကိန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားက...

          သီရိလကၤာႏုိင္ငံသုိ႔ ဧၿပီလအတြင္း ကမၻာလွည့္ခရီး သည္ ၁၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ အီစတာပြဲေတာ္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗုံးေပါက္ကြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာလွည့္ခရီးစဥ္ေပါင္း ေျမာက္ ျမားစြာကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ႏုိင္ငံအတြင္း ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈသည္ ယမန္ႏွစ...

          ဥေရာပႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕အား ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က ေမ ၆ ရက္တြင္ ေျပာ သည္။"ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ဥေရာပႏိုင္ငံ အခ်ဳိ႕ကို ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္  ေပးသြားဖို႔  စ...

          ထိုင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းသည္ ဗီယက္ နမ္ကဲ့သို႔  အဓိကၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္ ျမင့္မားခဲ့ေသာ္ လည္း  ထိုင္းဆန္တင္ပို႔မႈသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ တင္ပို႔မႈပမာဏ က်ဆင္းခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၏ ျပည္တြင္းသုံးေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈ ႏွင့္အတူ ဆန္တင္ပို႔ျခင္းမွ  ရရွိေသာ ၀င္ေငြ...

      ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္တြင္းကုမၸဏီ မ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပး  ဆက္ဆံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားပင္  ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ အတြင္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီဆုိပါက  ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတ...

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ျပည္ နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ  ဟူနန္ျပည္နယ္ သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္  ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း  ေရခ်ိဳႏွင့္ ေရငန္ အစားအေသာက္ တန္ခ်ိန္ ၃၂၇၇ ဒသမ ၆ တန္ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့ေ သာႏွစ္ အလားတူကာလကထက္ ၁၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ပိုမိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ တင္သြင္းမႈ တန္ဖိုးအားျဖင့္ ယြမ...

       အိႏၵိယကုန္သည္မ်ား၏ အဆို အရ ယခုအခါ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္သို႔ သၾကားတန္ခ်ိန္ သံုးသိန္း တင္ပုိ႔ခြင့္ခြဲတမ္းကုိ အိႏၵိယထက္ေစာ၍ ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အိႏၵိယအေနျဖင့္မူ တ႐ုတ္မွ ခြဲတမ္းရရွိေရး ကာလရွည္ ၾကာစြာ ေစာင့္ဆိုင္းေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု National Federation of Cooperative Sugar Factories ၏   ဦးေဆ...

              အိႏၵိယအစုိးရသည္ ၂၀၁၈-၁၉ Kharif ရာသီ (ေႏြရာသီ) စုိက္ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံတန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၈ သန္း ထိ၀ယ္ယူရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အနက္ လက္ရွိကာလအထိ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၇ သန္း၀န္က်င္သာ ၀ယ္ယူထားၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ပမာဏေအာက္  ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေနေသာ္ လည္း အစိုးရလက္ထက္တြင္ ပဲ...

             ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၿပီးျပည့္စံု ေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္  Experian က အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။
Experian သည္ ကိုယ္ပိုင္နည္း ပညာျဖင့္ တယ္လီဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား ၏ သံုးစြဲမႈႏွင့္ သံုးစြဲပံုအေလ့...

Pages