နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှု

Post date: 20/06/2024
,

               ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက ဖြစ်သည်။

               ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၈.၀၀၀) သန်းဖြစ်ပြီး (၁၅-၆-၂၀၂၄)...

Post date: 20/06/2024
,

             မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန် (၁၁) ရက်နေ့မှ (၁၅) ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန်  ငါးကြိတ်သား (၁) တန်လျှင် (၁၈၂၇) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၇.၂) တန် ၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၃) ဒေါ်လာသန်းအား ကားလမ်းကြောင်းဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။  မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်...

Post date: 20/06/2024
,

             တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ယခုအပတ် (၈-၆-၂၀၂၄ မှ ၁၅-၆-၂၀၂၄) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ပြောင်း (၁၇,၅၇၀.၈၇၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၄.၁၃၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ (၂၁၁.၈၄၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၂၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ (၅၁၄.၀၇၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၁.၁၀၈) ဒေါ်လာသန်း၊ လိမ္မော်သီး (၅၂.၈၀၀)တန်...

Post date: 20/06/2024

               မြဝတီကုန်သွယ်ရေးဇုန်မှ တစ်ဖက်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုများ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ (၁၄-၆-၂၀၂၄)ရက်နေ့ ပို့ကုန်တင်ပို့မှုအနေဖြင့် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ငရုတ်(အခြောက်) ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကွမ်းသီး၊ သတ္တုရိုင်း၊ ပီလောပီနံ(အခြောက်)၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)နှင့် နနွင်းတက်တို့...

Post date: 20/06/2024
,

                ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဇွန်လကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (၄.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၁.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၅.၀၀၀) ဒေါ်လာ သန်းဖြစ်ပြီး ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့ထိ အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန်(၈.၄၆၁) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၆.၈၇၅)...

Post date: 13/06/2024

                မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၉) ရက်နေ့ မှ (၁၁) ရက်နေ့ အထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၉၉၃) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၂၇၈) သန်း၊ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၂၇၁) သန်း ကုန်သွယ်မှုဆောင် ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။...

Post date: 13/06/2024
,

              ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက ဖြစ်သည်။

             ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၈.၀၀၀) သန်းဖြစ်ပြီး (၁၀-၆-၂၀၂၄)ရက်နေ့ထိ...

Post date: 13/06/2024
,

               မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန် (၉) ရက်နေ့မှ (၁၀) ရက်နေ့အတွင်း ပို့ကုန် ငါးမှုန့် (၁) တန်လျှင် (၉၀၀) ဒေါ်လာနှုန်းဖြင့် (၁၃၁၀) တန် ၊ တန်ဖိုး (၁.၁၇၉) ဒေါ်လာသန်းအား ရေလမ်းကြောင်းဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။  မြိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေး...

Post date: 13/06/2024
,

              တာချီလိတ်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းအနေဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ တရုတ်နိုင်ငံများနှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလ မှ ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့ထိ) ပို့ကုန် ကန်ဒေါ်လာ (၃၅.၄၉၃) သန်း၊ သွင်းကုန် ကန်ဒေါ်လာ (၁၉.၃၅၁) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ကန်ဒေါ်လာ(၅၄.၈၄၄)သန်း...

Post date: 13/06/2024
,

                     ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ဇွန်လကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန်(၄.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၁.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၅.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်း ဖြစ်ပြီး ဇွန်လ(၁၀) ရက်နေ့ထိအမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန်(၇.၂၅၅) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၄.၆၀၁)...

Pages