နယ္စပ္ကုုန္သြယ္မွဳ

    စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၇ ရက္သီတင္းပတ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၇၈၇၆၂၈ တန္ဖိုးရွိ ဒီဇယ္ ၄၀၄၅၇ ဒသမ ၇၁ တန္ႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆၁၃၇၅၆၈ တန္ဖိုးရွိ   ဓာတ္ဆီ ၃၁၉၈၅ ဒသမ ၄၀ တန္၊ စုစုေပါင္း ၇၂၄၄၃ ဒသမ ၁၁ တန္ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလမ္းမွ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယခင္သီတင္းပတ္က ဒီဇယ္တန္ခ်ိန္ ၁၀၄၂၉ ဒသမ ၃၃ တန္ တင္သြင...

     ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ခ႐ိုင္အေနျဖင့္ မိုးႏွမ္းစိုက္ဧကမွာ ၈၂၁၆၈ ဧကရွိၿပီး ၃၃၇၄၈ ဧကသာ ရိတ္သိမ္းၿပီးစီးသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။  အထြက္ ႏႈန္းမွာတစ္ဧကလွ်င္ ၁၀ ဒသမ ၀၁ တင္းထြက္ရွိသည္။ မိုးႏွမ္းတစ္ဧက ကုန္က် စရိတ္အေနျဖင့္ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြမွာ က်ပ္ ၂၆၈၀၀၀ ျဖစ္၍ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခုေပါက္ေစ်းႏွင့္ဆိုလွ်င...

    ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတကုန္စည္ဒိုင္တြင္ စက္တင္ဘာလ ပထမပတ္က တစ္တင္းလွ်င္  က်ပ္ ၂၃၇၀၀ ထိ  က်ဆင္းခဲ့ေသာ မတ္ပဲသည္ ဒုတိယပတ္တြင္ ေစ်းအနည္းငယ္ျပန္တက္လာခဲ့ရာ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္ တြင္  က်ပ္၂၄၇၀၀ ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဖြဲႏုေပါင္ ၇၀ တစ္အိတ္ လွ်င္ က်ပ္ ၁၀၅၀၀ ေစ်းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပဲငါးပိ (ဆီတိုးလံုး...

      ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ လြယ္ဂ်ယ္ႏွင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားမွ  ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၆ ရက္အထိ သီတင္းတစ္ပတ္အတြင္း အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ ၉၀၇ သန္းတန္ဖုိးရွိ ဆန္တန္ခ်ိန္  ၃၂၀၀ ေက်ာ္တင္ပုိ႔ခဲ့ရာ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရး...

     လာမည့္ ႀကံရာသီခ်ိန္တြင္  သၾကားေပါက္ေစ်းအေပၚ လိုက္၍ ႀကံေစ်းႏႈန္းကို ႀကံတစ္တန္ေစ်းျဖတ္၀ယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ သၾကားႏွင့္ႀကံထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရသည္။ေန႔စဥ္ ေစ်းကြ က္အတြင္း သၾကား တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၉၀၀ ေစ်းရွိပါက ႀကံတစ္တန္ကိုက်ပ္ ၃၈၀၀၀ ခန္႔ေပး ၀ယ္ျခင္း၊ တစ္ပိႆာလွ်င...

    ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔ခြင့္ရလာသည့္ စက္႐ုံ ေပါင္း ၂၅ ႐ံုအထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ “တင္ပို႔ခြင့္ရရွိၿပီး ေျခာက္လေ က်ာ္ၾကာတဲ့အထိ တင္ပို႔ ေရးအပိုင္းေတြမလုပ္ရင္ ထုတ္ပယ္ခံရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဇြန္လ အထဲထိ တင္ပို႔ခြင...

      ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ထြက္ရွိသည့္ သစ္ၾကားသီးေျခာက္မ်ားကို အိႏၵိယႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနက စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ရန္ စိတ္၀င္စားမႈရွိသည့္အတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာစီးပြားေရးသံမွဴးႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာ့ သစ္ၾကားသီးေျခာက္ကို တင္သြင္းရန္ အလားအလာရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင...

      ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွ  ၃၀ ရက္အထိ   သီတင္းတစ္ပတ္ အတြင္းျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွိ   ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ားျဖစ္ေသာ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ လြယ္ဂ်ယ္ႏွင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားမွ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သုည ဒသမ၂၅၄ သန္းတန္ဖုိးရွိဆန္တန္ခ်ိန္  ၈၉၀ ေက်ာ္တင္ပုိ႔ခဲ့ရာ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ မ...

      လက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ မူဆယ္ႏွင့္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမ်ား၌ ေန႔စဥ္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ခုနစ္သိန္းေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္း သြားျခင္းကို အျမန္ဆုံးေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအဖဲြ႔အစည္းတို႔အၾကား ညိႇႏႈိင...

     ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့ စီးပြားေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိေနသည္။ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈ မ်ားသည္ စားသံုးသူ ျပည္သူလူ ထုကိုလည္း ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိေစသည္။ ႏိုင္ငံ၏ အခြန္ဘ႑ာကို လည္း ထိခိုက္နစ္နာေလ်ာ့ပါးေစသည္။ ထို႔ျပင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း အားယူေန...

Pages