မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင်ရောင်းချရန် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တင်သွင်းရာ၌ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း

Tue, 11/15/2022 - 10:10 -- eiprdep

မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တင်သွင်းရာ၌ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

သတင်းအချက်အလက်များ