မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ကဏန်းအရှင်တင်ပို့မှုအခြေအနေ

Thu, 03/16/2023 - 04:28 -- DotBorderdep

          တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှ ထွက်ရှိသည့် ကဏန်းများအား မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ထိုင်း နိုင်ငံဘက်သို့ ပုံမှန်တင်ပို့လျက်ရှိသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ကဏန်းဖမ်းဆီးမှုအား (၁)ပတ်ဖမ်း၊ (၁)ပတ်နားစနစ် ဖြင့် ဖမ်းယူကြပြီး ဖမ်းဆီးရမိသည့် ကဏန်းများအား နေ့ချင်းတင်ပို့မှုများရှိသကဲ့သို့ ရက်ပိုင်းခေတ္တထိန်းသိမ်း ထားပြီးမှ တင်ပို့မှုများလည်းရှိသည်။

          ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၁၃ ရက်နေ့အထိ မောတောင်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘက်သို့ ကဏန်းမဲအရှင် (Live Mud Crab) (11250 KG) ခန့်တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။

          လက်ရှိပေါက်ဈေးအနေဖြင့် ကဏန်းမဲအရှင် (1) KG လျှင် (145.21) ဘတ် ရရှိလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

Border Trade News

Pages