မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ

Car Sale Center/ Show Room ကတ်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးရာတွင် ကောက်ခံမည့် မှတ်ပုံတင်ကြေး၊ သက်တမ်းတိုးကြေး၊ ပြင်ဆင်ကြေး၊ မိတ္တူမှန်ကြေးများ ထုတ်ပြန်ခြင်း

Attachment Files:

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ

ကြော်ငြာစာအမှတ် ( ၁ /၂၀၁၆)

( ၁၃၇၈ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း၁၃ရက်)

(၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၁၂ရက်)

 

                 မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီသည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်အား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

 

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းအတွက် သတ်မှတ်သည့်

ကြော်ငြာစာ

 

၁။              မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ် ပါမစ်လျှောက်ထားမှု များအား ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။              ယင်းသို့ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရန် ပါမစ်လျှောက်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် မှတ်ပုံတင်အတုများ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်းပုံစံ (၁၀) အတုများပြုလုပ်၍ လျှောက်ထားမှုများ စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် တရားဥပဒေနှင့် အညီ အရေးယူမှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၃။              သို့ဖြစ်ပါ၍ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ်ပါမစ် လျှောက်ထားမှုများအတွက် မှန်ကန်စွာ စိစစ်နိုင်ရန်နှင့် တင်သွင်းမည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ (၅/၂၀၁၆) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် အရ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနှင့် ကိုယ်စားစေလွှတ်ပြီး မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း ခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်မပြုတော့ဘဲ တင်သွင်းမည့်သူ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားမှုကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားသူ၏ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း ရယူထားရှိပြီးမှ သွင်းကုန်လိုင်စင် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။

 

                                                                                                   

                                                                                                                                          မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော

                                                                                                                                                  လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ

မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများ၏ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်အမည်နှင့် အရောင်းစင်တာလိပ်စာစာရင်း 

စဉ် အရောင်းစင်တာအမည် အမည် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရာထူး လိပ်စာ
Tu Nhlaing Ma Hmi Family Services Co., Ltd. U Kyaw Min Tun 12/Da Ga Ya (N) 002894 Managing Director အမှတ် (၁)၊ မြိုင်မာလာလမ်း၊ ဘောက်ထော်(၁၅) ရပ်ကွက်၊ 
    Daw Soe Nge Nge 12/Ta Ma Na (N) 057706 Director ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
World Tower Services Co.,Ltd U Sein Win Htun 12/Ta Ma Na (N) 100669 Managing Director အမှတ်(၅၁)၊(G-11)၊ ပင်ရွှေညောင်လမ်း၊ တော်ဝင်ပုလဲအိမ်ယာ၊ 
    Daw Ni Ni Myint 12/Ta Ma Na (N) 066392 Director မာန်အောင်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Sein Win Htay 12/Ta Ma Na (N) 100670 Director  
Summit Life Services Co.,Ltd Daw Yin Moe Thwe 12/Tha Ka Ta (N) 164532 Managing Director အမှတ်(၁၀)၊ပြည်သူ့လမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ 
    U Maung Maung Lwin 12/Pa Ba Ta (N) 015189 Director ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Han Myo Win 12/Ta Ma Na (N) 110795 Director  
Soe San Automobile Services Co.,Ltd U Pho Hlaing 12/Tha Ga Ka (N) 012428 Managing Director Shell Car Servicing ဝင်း၊ အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း၊ တာမွေ
    U San Win 12/Pa Ba Ta (N) 030513 Director မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Charm Services Co.,Ltd U Myo Zaw Tun HLG-003030 Managing Director အမှတ် ၁၀၊ ဘုရင့်နောင် လမ်း၊ အိုဝမ်းဖွဲနုဆီစက်ဝင်း၊ (၄)
    Daw Beauty MME-482060 Director ရပ်ကွက်၊လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    Daw Kay Thi Lwin SCG-000957 Director  
Mingalar Thu Kha Services Co.,Ltd Daw Kyi Kyi Myint 12/Pa Ba Ta (N) 020273 Managing Director အမှတ်(၁၁) ၊ အင်းယားမြိုင်လမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား(၁)ရပ်ကွက်၊ 
    U Tin Oo 12/Ka Ta Ta (N) 021696 Director ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Inaran Jamal 12/Sa Kha Na (N) 043908 Director  
    Daw Tin Tin Myint 12/Pa Ba Ta (N) 020292 Director  
    Daw Kyi Kyi Lay 12/Ta Ma Na (N) 087344 Director  
Thitsar Arman Services Co.,Ltd U That Tin Soe 12/Da Ga Na (N) 029996 Managing Director အမှတ် ၄၃(က)၊ ပြည်လမ်း၊(၇)မိုင်ခွဲ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်
    U Linkar Shut @

Phyo Kyaw Kyaw Lin

12/Ka Ta Ta (Ei) 000736 Director တိုင်းဒေသကြီး။
Sandrar Services Co.,Ltd U Hla Myint Shwe 1/Ma Ka Na (N) 017192 Chairman အမှတ်(၇၉)၊အုတ်ပုံဆိပ်လမ်း၊(၈)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ 
    U Aye Ko 13/La Ya Na (N) 030209 Vice Chairman ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Zar Ni Tun 12/Ya Ka Na (N) 059144 Managing Director  
The Grand Nay Nan Taw Co.,Ltd U Win San Lwin 12/Ma Ga Ta (N) 042345 Managing Director အမှတ် ၃၀ အေဘီ၊ ပါရမီလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း
    U Win Naing 12/Ma Ba Na (N) 093740 Director ဒေသကြီး။
၁၀ Royal 63 Services Co.,Ltd U Myo Myint @

U Khaw Hwie Kyin

12/Pa Ba Ta (N) 010589 Managing Director အမှတ်(၆၃)၊ တော်ဝင်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Pe Win @

Khaw Hwie Sin

12/Pa Ba Ta (N) 010015 Director  
၁၁ Myanmar Car Aung Naing Yae Services Co.,Ltd Daw Tin Moe Phyu 8/Pa Kha Ka (N) 015163 Managing Director အမှတ်(၄၄/C)၊ ပြည်လမ်း၊(၇)မိုင်ခွဲ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
    U Moe Zaw Tun 9/Ma Ya Ta (N) 107984 Director တိုင်းဒေသကြီး။
၁၂ Lucky Center Services Co.,Ltd U Thein Aung 12/La Tha Na (N) 004519 Managing Director အမှတ်(၂၂၀)၊ရန်ကုန်- အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ 
    Daw Than Than Swe 12/Pa Ba Ta (Ei) 000418 Director လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    Daw Thidar Hlaing 12/Ba Ha Na (N) 074743 Director  
၁၃ Grand Member Center Services Co.,Ltd U Thaw Zin Kyaw Kyaw 12/Ya Ka Na (N) 068648 Managing Director အမှတ်(၅)၊မင်းဓမ္မလမ်း၊ကြို့ကုန်းအရှေ့ရပ်ကွက်၊ ပြည်လမ်းနှင့်
    U Maung Muang Than 12/Pa Za Ta (N) 011658 Director မင်းဓမ္မလမ်းထောင့်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Aung Zaw Soe 12/Sa Kha Na (N) 021208 Director  
    U Aung Thura Tun 12/Sa Kha Na (N) 050078 Director  
    U Hein Htet Aung 9/Ma Hta La (N) 224101 Director  
    Daw Khine Mar Lwin 12/Ma Ya Ka (N) 131454 Director  
    Daw Htet Akari 12/Ka Ma Ya (N) 057367 Director  
၁၄ JPN Auto Services Co.,Ltd U Naing Naing Aung 12/Pa Ba Ta (N) 007969 Managing Director အမှတ်(၃၀၃/၃၀၅)၊အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ ဌာနရပ်ကွက်၊ 
    Daw Hpauje Ma Htoo

Aung

9/Ma Ma Na (N) 082030 Director အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၅ Five Great Services Co.,Ltd U Nyo Min 12/Ah La Na (N) 027773 Managing Director အမှတ်(၁က/၂)၊(၂) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမ
    U Ye Myint Maung 14/Ma Ma Na (N) 150186 Director ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Maung Maung Than 12/Pa Za Ta (N) 011658 Director  
    U Thaung Naing Soe 5/Ka La Hta (N) 115227 Director  
၁၆ Green Matrix Ltd U Than Tin 12/LMT (N) 004392 Managing Director အမှတ်(၃-အေ)၊ မေခလမ်း၊ (၇) မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
    U Maung Maung Oo 12/KMY (N) 013418 Director တိုင်းဒေသကြီး။
           
၁၇ Camel International Auto Mobile Services Co.,Ltd U Tin Oo 12/ Tha Ga Ka (N) 125232 Managing Director အမှတ် (၉၇၂/၉၇၃/၉၇၄)၊ ကနောင်မင်းသားကြီး လမ်း၊ (၉၁) 
    U Aung Ko Latt 12/ Tha Ga Ka (N) 003838 Director ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
    U Than Htike 12/ Tha Ga Ka (N) 125234 Director  
၁၈ Best Auto Co.,Ltd U Kyaw Naing PZDG-008881 Managing Director အခန်း၇၊၈၊ ၉၊ တိုက်အေဘီစီ၊ရွှေမြယာအိမ်ယာ၊မြယာကုန်းလမ်း၊ 
    U Khin Maung Latt 12/Pa Ba Ta (N) 024125 Director မင်္ဂ္လာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
၁၉ U Ba Maung Business Group Services Co.,Ltd U Kyaw Naing PZDG-008881 Managing Director အမှတ် ၉၅/B ၊ ဗညားဒလလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း

၁။       သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ----- မြို့၏ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကြာမြင့် ယာဉ်များအား ဖျက်သိမ်း ရေးနှင့်အစားထိုးယာဉ်တင်သွင်းရေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက် (ပုံစံ-ဃ) တွင် ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားပြီးအဖွဲ့ဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်တို့၏ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောစာမူရင်းပါရှိရမည်။

၂။       အထက်ပါပုံစံ (ဃ) စာရွက်အပိုဒ် (၄)ဖော်ပြပါ ယာဉ်အမျိုးအစား(လူစီးကားအပ်နှံပါက လူစီးကားတစ်စီး၊ ဘတ်စ်ကားတစ်စီးအပ်နှံပါကဘတ်စ်ကားတစ်စီး) အတွက် အစားထိုးတင်သွင်းမည့်ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ် ရောင်းချသောကုမ္ပဏီ၏ ယာဉ်အမျိုးအစား၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်၊ အင်ဂျင်ပါဝါ ၊ မော်တော်ယာဉ်ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ရောက် CIF တန်ဖိုးများပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသည့် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြေစာ Invoice မူရင်းပါရှိရမည်။

၃။       ပြည်ပမှတင်သွင်းမည့် မော်တော်ယာဉ်အတွက်ပေးချေရမည့် မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုးပြည့်စုံလုံလောက်စွာ ထည့်ထားသည့်နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းစာအုပ် မူရင်း/မိတ္တူပါရှိရမည် (နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းတွင် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း မည့်သူကိုယ်တိုင်၏ ငွေစာရင်းမဟုတ်ပါကအခြားနိုင်ငံခြားငွေစာရင်းရှိသူ၏ ငွေစာရင်းအား လွှဲပြောင်းထည့်သွင်း ထားလျှင်၎င်း၏ လွှဲပြောင်းသုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်း Account Transfer လွှဲခွင့်စာပါရှိရမည်)

၄။       ပုံစံ(ဃ)ပါ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆောင်ရွက်ပါက၎င်း၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူပါရှိရမည်။ (ကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်ပါက Special Power ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် အလွှဲခံရသူ၏ မှတ်ပုံတင် မူရင်း/မိတ္တူပါရှိရမည်)

Pages

Subscribe to မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ

သတင်းအချက်အလက်များ