မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုမည့်ရက်

၁။

တစ်ဦးချင်းပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း ခွင့်ပါမစ်လျှောက်ထားခြင်း။   

မူလခွင့်ပြုချက် သက်တမ်းအတိုင်း (၃) လသာခွင့်ပြုပြီး၊ ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးခွင့် မပြု။

၂။

၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ခွင့်ပြုထုတ်ပေးထားသည့် Show Room , Sale Center သွင်းကုန်လိုင်စင်များနှင့် အစိုးရဌာနများသို့ ထုတ်ပေးထားသည့် မော်တော်ယာဉ် သွင်းကုန် လိုင်စင်/ပါမစ်များမှအပ ကျန်လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်သွင်းကုန် လိုင်စင်/ ပါမစ် အားလုံး။

မူလခွင့်ပြုချက် သက်တမ်းအတိုင်း (၃) လကုန်ဆုံးပြီး၊ ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားလာပါက ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့အထိသာ သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုမည်။

၃။

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ပို့ကုန်/သွင်းကုန် ကုမ္ပဏီများမှ လျှောက်ထားသည့် ပုံမှန်လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်/ယန္တရား လိုင်စင်များနှင့် ကုမ္ပဏီသို့ခွင့်ပြုသော လူစီးယာဉ် များ၊ သာသနာရေးယာဉ်၊ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်၊ မီးသတ်ယာဉ်၊ လူနာတင်ယာဉ်၊ အခြား လှူဒါန်းယာဉ်များအတွက် ထုတ်ပေးသည့်ပါမစ်များ။

မူလခွင့်ပြုချက် သက်တမ်းအတိုင်း (၃) လအထိသာ ခွင့်ပြုသွား မည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်အထိသာ သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုမည်။

 

၄။

အစိုးရဌာနများမှ တင်ဒါခေါ်ယူပြီး အောင်မြင်သောကုမ္ပဏီများမှ ပေးသွင်းမည့် ယာဉ်ယန္တရားများအတွက် ထုတ်ပေးထားသောလိုင်စင်များ။

သက်တမ်းအတိုင်း (၃) လအထိသာ ခွင့်ပြုသွား မည်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါက ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁) ရက်အထိသာ သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုမည်။

၅။

ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းအစီအစဉ်ဖြင့်ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်လျှောက်ထားမှုများ။

မူလလိုင်စင်သက်တမ်း (၃) လအထိ ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးပါက ပထမအကြိမ် (၂) လ၊ ဒုတိယအကြိမ် (၁) လ သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုထုတ်ပေးသွားမည်။

၆။

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြခန်း (Showroom / Sale Centre) များအတွက် Normal LC (or) TT ၊ Consignment စနစ်ဖြင့် ထုတ်ပေးသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်နှင့် အစိုးရဌာနများသို့ ထုတ်ပေးသည့် သွင်းကုန် လိုင်စင် / ပါမစ်များ။

မူလလိုင်စင်သက်တမ်း (၃) လအထိ ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးပါက ပထမအကြိမ် (၂) လ၊ ဒုတိယအကြိမ် (၁) လ သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုထုတ်ပေးသွားမည်။

 မှတ်ချက်။        (၁၉-၁၂-၂၀၁၈) ရက်နေ့ (၁၇၀ဝ) ချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ (၂၄/၂၀၁၈) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ။

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ

မော်တော်ယာဉ်ပါမစ်ထုတ်ပေးရေးဌာနစု (One Stop Services)

 

၁။            ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံ အစားထိုးတင်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပါမစ်လျှောက်ထားမှု အပေါ် စိစစ် ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

                                                   (က)  ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်

                     (၁)   လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကဒ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊

                     (၂)   ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါက ကိုယ်စားလှယ်၏ မှတ်ပုံတင် (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ Special Power (မူရင်း)၊

                      (၃)   မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကြာမြင့်ယာဉ်များအား ဖျက်သိမ်းပေးရေးနှင့် အစားထိုး ယာဉ် တင်သွင်းရေးအဖွဲ့၏ စိစစ်ထောက်ခံချက် ပုံစံ(ဃ)မူရင်း၊

                      ( ၄)  PROFORMA INVOICE  (မူရင်း) ၊ Team and Conditions အချက် (၆) ချက်၊

                      (၅)   PROFORMA INVOICE  ပါ အချက် ( ၆ ) ချက်နှင့်အညီ တင်သွင်းပါမည်ဟု ကာယကံရှင် ၏ဝန်ခံကတိ၊

                      (၆)   နိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ထားသူ(သို့မဟုတ်)နိုင်ငံခြားငွေ ဘဏ်စာရင်း ဖွင့် ထားသည့် ကုမ္ပဏီမှ ယာဉ်လျှောက်ထားသူ၏ ယာဉ်ဖိုးငွေများ ပေးချေရန် နှစ်ဦးသဘောတူ နိုင်ငံခြားငွေသုံးစွဲခွင့် ဝန်ခံကတိ၊

၂။            လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပါမစ်လျှောက်ထားမှု အပေါ်  စိစစ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

(က)  ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်

        (၁)   မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ပြုပါရန်ကာယကံရှင်၏ လျှောက်လွှာ ၊

        (၂)   လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၊

        (၃)   ယာဉ်လျှောက်ထားသူ၏အိမ်ထောင်စုဝင်လူဦးရေစာရင်း(သန်းခေါင်စာရင်း) မူရင်း၊   

        (၄)   ဘဏ်စာအုပ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ

        (၅)   လျှောက်ထားသူမှ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ခွင့်ပြုပါမစ်ထုတ်ပေးခဲ့သည့် စာရင်း တွင် မပါဝင်ကြောင်း ဝန်ခံကတိ၊

                        (၆)   PROFOMA Invoice မူရင်း၊

                        (၇)   PROFOMA Invoice မူရင်းတွင် Recondition လျှောက်ထားက သတ်မှတ်ပါ အချက် (၆) ချက်နှင့်အညီ  တင်သွင်းလျှောက်ထားကြောင်း  ဝန်ခံကတိ ၊

                        (၈)   ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် လျှောက်ထားက ဌာနမှ ခွင့်ပြုပေးထားသည့် ကိုယ်စားလှယ် ကဒ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ Special Power ၊ (မှတ်ချက်။  ၂၁-၂-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ စ၍ ကိုယ်စားလှယ် ဖြင့် လျှောက်ထားခွင့်မပြုပါ။)

၃။            ယာဉ်အို/ဟောင်း အပ်နှံအစားထိုး တင်သွင်းမှုနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း မော်တော် ယာဉ် တင်သွင်းမှု (အရောင်းစင်တာ / အရောင်းပြခန်း) ပါမစ်လျှောက်ထား ထုတ်ပေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်  စိစစ်ဆောင်ရွက်မှု များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

              (က)  လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင် (နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြား) မူရင်း၊ သန်းခေါင် စာရင်း မူရင်း၊ မိတ္တူ (မှတ်ပုံတင်ပါအမည်၊ မှတ်ပုံတင်မှန်/မမှန်) ၊

              (ခ)   ကိုယ်စားလှယ်နှင့် လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်က ဌာနမှခွင့်ပြုထားသော ကိုယ်စား လှယ်ကဒ် မူရင်း ၊ မိတ္တူ ၊

              (ဂ)   လျှောက်ထားသည့် Case တွင် Section တွင် ခွင့်ပြုထားသည့် စီးရေထက် ပိုမို လျှောက်ထားခြင်း မရှိပါကြောင်းနှင့် ပိုမို၍ ရောင်းချခြင်း မပြုပါကြောင်း ဝန်ခံကတိ ၊

              (ဃ)  လျှောက်လွှာတွင် မော်တော်ယာဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ၊ ဈေးနှုန်းများကို Section မှ ခွင့်ပြုထားသည့် Consingnment , Dealership ဈေးနှုန်းများ၊ အချက်အလက် များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ/ မရှိ ၊

              (င)   ယာဉ်အို/ဟောင်း အပ်နှံအစားထိုး ပါမစ်ဖြစ်က မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း ကြာမြင့် ယာဉ်များအား ဖျက်သိမ်းပေးရေးနှင့် အစားထိုးယာဉ် တင်သွင်းရေးအဖွဲ့၏ စိစစ် ထောက်ခံချက် ပုံစံ (ဃ) မူရင်း၊ (လျှောက်ထားသူ၏ အမည် ၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် နှင့် ပုံစံ(ဃ) ပါ အမည်၊ မှတ်ပုံ တင် မှန်/မမှန်)

              (စ)   လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း (Personal) လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မှ လျှောက် ထားခြင်းအတွက် တိုင်းဒေသအစိုးရအဖွဲ့၏ စိစစ်ထောက်ခံ ခွင့်ပြုပါ အမည် မှန်/မမှန် စိစစ် ရပါသည် ၊

              (ဆ)  ထူးခြားတင်ပြမှုများစိစစ်တွေ့ရှိက EICC/ကြီးကော်သို့ တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူ ပြီးမှ ဆောင်ရွက်ရန်၊

၄။            Show Room / Consignment / Dealership ပါမစ်များ လျှောက်ထားမှုအပေါ် စိစစ်ဆောင်ရွက်မှု များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

              (က)  ပါမစ်လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်

                      (၁)   ကုမ္မဏီ/ လူပုဂ္ဂိုလ်၏ တင်သွင်းခွင့်ပြုရန် လျှောက်လွှာ ၊

                      (၂)   လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၊

                      (၃)   ယာဉ်လျှောက်ထားသူ၏အိမ်ထောင်စုဝင်လူဦးရေစာရင်း(သန်းခေါင်စာရင်း) မူရင်း ၊

                      (၄)   ကုမ္ပဏီ/ အသင်းအဖွဲ့များ၏ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ ၊       

                      (၅)   ဘဏ်စာအုပ်မူရင်းနှင့်နှစ်ဦးသဘောတူသုံးစွဲခွင့်ထောက်ခံစာ ၊

                      (၆)   ID မိတ္တူ (သွင်းကုန်ကြေငြာလွှာ)

                      (၇)   Sectionမှ ထုတ်ပေးသောလိုင်စင်မိတ္တူ ၊

                      (၈)   ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (Special Power) ၊

                      (၉)   ကိုယ်စားလှယ် မှတ်ပုံတင်ကဒ် ၊

                      (၁၀) နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ/ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက ကြိုတင်ခွန်မူရင်း/မိတ္တူ ၊

၅။            မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် Permit များ ပြင်ဆင်/ အပ်နှံ/ သက်တမ်းတိုးခြင်းဆိုင်ရာ စိစစ် ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

            (က)  လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခွင့်ပါမစ် (Show Room/ Sale Centre အပါအဝင်) အား ပြင်ဆင်/ အပ်နှံခြင်း

(၁)   ပြင်ဆင်/ အပ်နှံခွင့် လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊

       (ကက)   ပြင်ဆင်/ အပ်နှံလိုသည့် အကြောင်းအရာ အပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားသည့် ကာယကံရှင်၏ လျှောက်လွှာ၊

       (  ခခ  )  ပါမစ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူတစ်စုံ၊

       (  ဂဂ  )  Invoice မူရင်း၊

       (ဃဃ)   ပြင်ဆင်သည် အချက်အလက်နှင့်လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်း အထောက် အထားများ (eg. မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၊ လူအမည်များ ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်လျှင် မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၊ လိပ်စာပြင် ဆင်ခြင်းဖြစ်လျှင် အိမ်ထောင်စု ဇယား မူရင်း နှင့်မိတ္တူ ၊ ဈေးနှုန်း ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါက ဘဏ်စာအုပ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ) ၊

       (  ငင  )  ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ၊

       (  စစ  )  ကိုယ်စားလှယ်ကဒ်မိတ္တူ ၊

           ( ခ)  ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်း အစားထိုးတင်သွင်းခွင့်ပါမစ် (Show Room အပါအဝင်) အား ပြင်ဆင်/အပ်နှံ/သက်တမ်းတိုးခြင်း

         (၁)   ပြင်ဆင် / အပ်နှံ / သက်တမ်းတိုးခွင့် လျှောက်ထားရာတွင်ပါဝင်ရမည့် စာရွက် စာတမ်း များ

       (ကက)   ပြင်ဆင်/ အပ်နှံ/ သက်တမ်းတိုးလိုသည့် အကြောင်းအရာ အပြည့်အစုံ ဖော်ပြ ထားသည့် ကာယကံရှင်၏ လျှောက်လွှာ ၊

       (  ခခ  )  ပါမစ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူတစ်စုံ ၊

       (  ဂဂ  )  မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကြာမြင့်သော ဖျက်သိမ်းယာဉ်ထောက်ခံချက် မိတ္တူ (ပုံစံ “ဃ” မိတ္တူ) ၊

       (ဃဃ)   ပြင်ဆင်သည့် အချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်သည့် အထောက်အထားများ     (eg. အမည်၊ မှတ်ပုံတင် အမှတ်များ ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်လျှင် မှတ်ပုံတင် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ ၊ လိပ်စာပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်လျှင် အိမ်ထောင်စုဇယား မူရင်းနှင့် မိတ္တူ၊ ဈေးနှန်း ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါက ဘဏ်စာအုပ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ ) ၊

        (  ငင  )  ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမဟုတ်ပါက ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ၊

        (  စစ  )  ကိုယ်စားလှယ်ကဒ် မိတ္တူ ၊

        (ဆဆ)   Invoice မူရင်း ၊

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ

ကြော်ငြာစာအမှတ် ( ၁ /၂၀၁၆)

( ၁၃၇၈ခုနှစ်၊ နတ်တော်လဆန်း၁၃ရက်)

(၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၁၂ရက်)

 

                 မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီသည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်အား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

 

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းအတွက် သတ်မှတ်သည့်

ကြော်ငြာစာ

 

၁။              မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ် ပါမစ်လျှောက်ထားမှု များအား ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂။              ယင်းသို့ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းရန် ပါမစ်လျှောက်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် မှတ်ပုံတင်အတုများ၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်းပုံစံ (၁၀) အတုများပြုလုပ်၍ လျှောက်ထားမှုများ စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် တရားဥပဒေနှင့် အညီ အရေးယူမှုများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၃။              သို့ဖြစ်ပါ၍ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းမော်တော်ယာဉ်ပါမစ် လျှောက်ထားမှုများအတွက် မှန်ကန်စွာ စိစစ်နိုင်ရန်နှင့် တင်သွင်းမည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း နစ်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ (၅/၂၀၁၆) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက် အရ ၁၃-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှစ၍ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနှင့် ကိုယ်စားစေလွှတ်ပြီး မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း ခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းကို ခွင့်မပြုတော့ဘဲ တင်သွင်းမည့်သူ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားမှုကိုသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ လျှောက်ထားသူ၏ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း ရယူထားရှိပြီးမှ သွင်းကုန်လိုင်စင် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ် ပါသည်။

 

                                                                                                   

                                                                                                                                          မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော

                                                                                                                                                  လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ

Pages

Subscribe to မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းများ

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE