၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းကျင်းပပြီးစီးသည့် ပြည်တွင်း/ပြည်ပကုန်စည်ပြပွဲများ

Fri, 09/16/2011 - 06:30 -- Anonymous (not verified)
ပြည်တွင်း/ပြည်ပကုန်စည်ပြပွဲများ
       
စဉ်   ပြည်တွင်းကုန်စည်ပြပွဲအမည်                                         ကျင်းပမည့်ရက်                          နေရာ                      
၁။ မြန်မာ-မလေးရှားစက်မှုပြပွဲ ၁၅-၉-၂၀၁၁ မှ ၁၈-၉-၂၀၁၁ ထိ တပ်မတော်ခန်းမ
၂။ အိန္ဒိယကုန်စည်ပြပွဲ ၈-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၁၄-၁၁-၂၀၁၁ ထိ တပ်မတော်ခန်းမ
၃။ ဗီယက်နမ်ကုန်စည်ပြပွဲ ၁၇-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၂၀-၁၁-၂၀၁၁ ထိ မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ   
၄။ တရုတ်စက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲ - ၂၀၁၁ ၁၇-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၁၉-၁၁-၂၀၁၁ ထိ တပ်မတော်ခန်းမ
၅။ ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲ - ၂၀၁၁ ၁-၁၂-၂၀၁၁ မှ ၃-၁၂-၂၀၁၁ ထိ တပ်မတော်ခန်းမ
၆။ ထိုင်းကုန်စည်ပြပွဲ ၁၅-၁၂-၂၀၁၁ မှ ၁၈-၁၂-၂၀၁၁ ထိ တပ်မတော်ခန်းမ

 

စဉ်   ပြည်ပကုန်စည်ပြပွဲအမည်                                         ကျင်းပမည့်ရက်                           နေရာ                         
၁။ ထိုင်း-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲ ၇-၉-၂၀၁၁ မှ ၁၂-၉-၂၀၁၁ ထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ချင်းမိုင်မြို့
၂။ ၂၁ ကြိမ်မြောက် သီရိလင်္ကာအရှေ့မြောက်အာရှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုပြပွဲ-၂၀၁၁ ၈-၉-၂၀၁၁ မှ ၁၁-၉-၂၀၁၁ ထိ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကိုလံဘိုမြီု့
၃။ တရုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်း ပြပွဲ-၂၀၁၁ ၈-၉-၂၀၁၁ မှ ၁၀-၉-၂၀၁၁ ထိ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ပေကျင်းမြို့
၄။ အိန္ဒိယစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ-၂၀၁၁ ၉-၉-၂၀၁၁ မှ ၁၁-၉-၂၀၁၁ ထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဘန်ဂလောမြို့
၅။ ဘန်ကောက်ကျောက်မျက်နှင့်လက်ဝတ်ရတနာပြပွဲ ၁၄-၉-၂၀၁၁ မှ ၁၈-၉-၂၀၁၁ ထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့
၆။ The 75th Fiera del Levante International Trade Fair-2011 ၁၀-၉-၂၀၁၁ မှ ၁၈-၉-၂၀၁၁ ထိ အီတလီနိုင်ငံ၊ ဘရီမြို့
၇။ ၉ ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာသစ်နှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ၂၀၁၁ ၂၇-၉-၂၀၁၁ မှ ၂၉-၉-၂၀၁၁ ထိ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ပေကျင်းမြို့
၁၆ ကြိမ်မြောက် မကာအိုနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြပွဲ ၂၀-၁၀-၂၀၁၁ မှ ၂၃-၁၀-၂၀၁၁ ထိ တရုတ်နိုင်ငံ၊ မကာအိုမြို့
၈ ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲ ၂၁-၁၀-၂၀၁၁ မှ ၂၆-၁၀-၂၀၁၁ ထိ တရုတ်နိုင်ငံ၊ နန်နင်းမြို့
၁၀။ ၁၁ ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာအော်ဂဲနစ်ကုန်စည်ပြပွဲ ၁-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၃-၁၁-၂၀၁၁ ထိ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့
၁၁။ The Third World Fruit & Vegetable Trade Fair 2011 ၄-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၆-၁၁-၂၀၁၁ ထိ တရုတ်နိုင်ငံ၊ နန်နင်းမြို့
၁၂။ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဗီယက်နမ်ဆန်စပါးပြပွဲ ၂၀၁၁ ၈-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၁၄-၁၁-၂၀၁၁ ထိ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ Soc Trang မြို့
၁၃။ စီးပွားရေးပေါင်းကူးပြပွဲ ၂၀၁၁ ၉-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၁၂-၁၁-၂၀၁၁ ထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကော်လ်ကတ္တားမြို့
၁၄။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘုတ်အဖွဲ့ကုန်စည်ပြပွဲ-၂၀၁၁ ၁၀-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၂၅-၁၁-၂၀၁၁ ထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့
၁၅။ ၁၁ ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာစိုက်ပျိုးရေးကုန်စည်ပြပွဲ ၁၁-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၁၄-၁၁-၂၀၁၁ ထိ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့
၁၆။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတကာကုန်စည်ပြပွဲ ၁၄-၁၁-၂၀၁၁ မှ ၂၇-၁၁-၂၀၁၁ ထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြီု့
၁၇။   အိန္ဒိယနိုင်ငံတကာမီဂါကုန်စည်ပြပွဲ ၁၆-၁၂-၂၀၁၁ မှ ၂၆-၁၂-၂၀၁၁ ထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကော်လ်ကတ္တားမြို့

ဖော်ပြပွဲကုန်စည်ပြပွဲများတွင် ပါဝင်ပြသလိုသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါလိပ်စာများသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ကြပါသည်-

(၁) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ

     ကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

     စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

     ရုံးအမှတ်(၃)၊ နေပြည်တော်

     ဖုန်း ၊ +၉၅-၆၇-၄၀၈၃၁၀

     ဖက်စ်၊ +၉၅-၆၇-၄၀၈၃၁၁

     အီးမေးလ် ၊ [email protected]

(၂) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်

     အမှတ်(၂၉)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊

     ဖုန်း၊ +၉၅-၆၇-၂၁၄၃၄၄ / ၂၁၄၃၄၅ / ၂၁၄၃၄၆ / ၂၁၄၃၄၇ / ၂၁၄၃၄၈ / ၂၁၄၃၄၉

     ဖက်စ်၊ +၉၅-၆၇-၂၁၄၄၈၃ / ၂၁၄၄၈၄

     အီးမေးလ် ၊ [email protected]