စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ခြင်းအမိန့်ကြော်ငြာစာ(၂/၂၀၂၃)

Fri, 12/29/2023 - 14:10 -- ipICTdep

စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ခြင်းအမိန့်ကြော်ငြာစာ(၂/၂၀၂၃)