ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော Car Show Room များစာရင်း
၁၀/၀၈/၂၀၁၈
စဉ် အရောင်းပြခန်း
အမည်
Brand Name
ကုမ္ပဏီအမည်နှင့်

Show Room  လိပ်စာ

KIA Super Seven Stars Co., Ltd

(၁) အမှတ်(၂၂-ဘီ)၊ (၂၃-အေ)၊ ကမ္ဘာအေးစေတီ လမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊

(၂) အမှတ် (၇၄)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး နှင့် ကျွဲဆည်ကန် (၁၁) လမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာယာရပ်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 

Mercedes Automobile Alliance Co., Ltd

(၁) အမှတ် (၅၁)၊ ပြည်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ (၇) မိုင်ခွဲ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

(၂) အမှတ် (၄၄/အေ၊ ၈-အေ၊ ၆-က၊ ၇-ခ)၊ (၇) မိုင်၊ ပြည်လမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Ford Capital Automotive Ltd

အမှတ် (၃)၊ အင်းစိန် လမ်းမကြီး၊ (၁၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

Nissan United Diamond Motor Co., Ltd

အမှတ် (၄၄၃/ဘီ)၊ ပြည်လမ်း၊ အမှတ် (၈) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး

အမှတ်(၁၃၉)၊ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းသစ်၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

CMC Veryca Solo Motor Co., Ltd.

အမှတ် (၁၅၃/၁၆၃)၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ရာဇာဓိရာဇ်လမ်းထောင့်၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 

Toyota  Aye and Sons Service Co., Ltd.

အမှတ် (၈၇/က)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား (၁) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

BAIC  Aung Gabar Motor Services Co., Ltd.

အမှတ် (၇၄)၊ (၁) လမ်း၊  (၈) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 

Mitsubishi Fuso Truck And Bus Automobile Alliance Co., Ltd

မြေကွက်အမှတ် (၁/၂/၅)၊ ၆၂ လမ်း၊ နတ်ရေကန် ကျေးရွာအုပ်စု၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး

BMW  Prestige Automobiles Co., Ltd

အမှတ် (၄၈၅)၊ ပြည်လမ်းနှင့် နာနတ်တော လမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၇၃ လမ်း၊ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနားလမ်းမကြီးဘေး၊

ရွှေမန်းတောင်ဂေါက်ကွင်းအတွင်း၊ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
 

၁၀ Dongfeng Brand Passenger and Commercial Vehicles Yaung Ni Oo Services Co., Ltd.

အမှတ်(၁၉)၊ ဗဟိုလမ်း၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၁၁ Toyota  Oriental Apex Services Co., Ltd.

အမှတ်(၆)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၁၂ Jaguar & Land Rover Capital Automotive Ltd

အမှတ်(၃)၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၁၃ Peugert Brand CBU Vehicles Super Seven Stars Co., Ltd

အမှတ် (၄)၊ ရတနာလမ်း၊ ကျိုက္ကဆံအနောက် ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃ္န်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး

၁၄ Hyundai  International KLM Co., Ltd.

အမှတ်(၂/၆)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းနှင့် သမိုင်း ဘူတာရုံလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊

ရာမညဆိပ်ခံဘောတံတား ကမ်းနားလမ်း၊ ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်၊

ကွင်းအမှတ် (၆၈၇)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၂၉)၊ မုံရွာ-မန္တလေး ကားလမ်း၊  နတ်လူထိပ္ပန်ရပ်ကွက်၊  မုံရွာမြို့နယ်၊  စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၁၅ MAN Myanmar Motor Corporation Public Co., Ltd.

အမှတ်(၁၄/၃)၊ ချယ်ရီဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၁၆ Hyundai  General Arr Mahn Thit Co., Ltd.

မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၃၉၉(က)၊ သီရိမင်္ဂ္လာလမ်း၊ ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၁၇ Mitsubishi  M M Cars Myanmar Ltd.

(၁)အမှတ် (၁-အေ/၂)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမနှင့် ရွာမကျောင်းလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

(၂) အမှတ် (၄၁၃/၄)၊ ဦးပိုင် အမှတ် (၅-င)၊ ၆၂ လမ်း၊ ၃၆ လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းကြား၊ မဟာမြိုင် (၂) ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့ နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၁၈ Dongfeng Chu Kabar International Co., Ltd.

အမှတ် (F8, A4)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းမကြီးနှင့် စက်မှုပန်းခြံလမ်းထောင့်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၁၉ Isuzu MSP Motors Ltd.

ဦးပိုင်အမှတ် (၂၄+၁၁)၊ မြေကွက်အမှတ် (၅၈၈-ဂ/၃)၊ ထုံးဘို-မြစ်ငယ်လမ်း၊ နတ်ရေကန်ရပ်ကွက်၊ ရှားတောလေးကျေးရွာ၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
 

၂၀ GAC Lyan Shan Engineering Services Co., Ltd.

အမှတ် (၃၅၁)၊ ပြည်လမ်း၊ မုန့်လက်ဆောင်းကုန်း (တောင်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၂၁ Toyota GW Lion Co., Ltd.

အမှတ် (၅၄၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၀/၃၃၉)၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၂၂ Scania Octagon International Services Co., Ltd.

အမှတ်(၃၇)၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီးနှင့် နည်းပညာလမ်းထောင့်၊  မြစိမ်းရောင်စက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၂၃ Hino Summit SPA Motors Ltd.

အမှတ် (G-1/ B-2)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ သခင်ဖိုးလှကြီးနှင့် စံပြလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၂၄ Nissan Pacific Alliance Motor Co., Ltd.

အကွက် အမှတ် (၅၈၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (D1, D2)၊ နတ်ရေကန်ရပ်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၂၅ Nissan Shwe Sagaing Motor Services Co., Ltd.

ကွင်းအမှတ် (၇၉၆၊ ၈၁၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၀၉၊ ၆၆)၊ စစ်ကိုင်း-မုံရွာကားလမ်း၊ ဇီးချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ စစ်ကိုင်းမြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
 

၂၆ JINBEI Mann Myittar Trading Co., Ltd.

ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး ၊ ဆင်ဖြူကန် ဂေါက်ကွင်းအနီး ၊ ချမ်းတောင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၂၇ Dongfeng Sojitz Sunrise Automobile Co., Ltd.

အမှတ်(၁၉)၊ ဗဟိုလမ်း၊ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၂၈ Volvo Performance Auto International Co., Ltd.

အမှတ်(၁၄၆)၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင် ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၂၉ Chevrolet  Pacific Alpine Myanmar Ltd.

အမှတ် (၂၄၂)၊ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ မင်္ဂ္လာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊

အမှတ် (၅၁၄/၂)၊ ၃၅ လမ်း၊ ၅၈ လမ်းနှင့် ၅၉ လမ်းကြား၊ ကန်ကောက်ရပ်ကွက်(ရွှေယဉ်မွန်ရပ်)၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၃၀ Jaguar & Land Rover Capital Automotive Ltd.

အမှတ်(၃)၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၃၁ Higer Greater Man International Services Co., Ltd.

အမှတ်(၁၇)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ သစ်ဆိမ့်ကုန်းရပ်ကွက်၊ သင်္ဃ္န်းကျွန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂ္လာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 

၃၂ Mazda Cycle & Carriage Automobile Alliance Co., Ltd.

အမှတ်(၉၆)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၃၃ Hyundai  Global KLM Co., Ltd.

အမှတ် (၃-စ)၊ မြို့မဥယျာဉ်လမ်း နှင့် ၇၄ လမ်းထောင့်၊ တောင်မြင့်ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
 

၃၄ Chenglong Aung Kan Bo Truck & Machinery Co., Ltd.

အမှတ် (ဂျီ-၄ ဘီ)၊ ယောမင်း ကြီးလမ်းနှင့် စက်မှုဇုန်(၁)လမ်းထောင့်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းဘေး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

၃၅ Isuzu Compass Auto Co., Ltd.

အမှတ်(၁/၃)၊ တိုးချဲ့(၁)လမ်း၊ ရန်ကုန်စက်မှုဇုန်တိုးချဲ့(၁)၊ သင်္ဃ္န်းကျွန်းကြီးကျေးရွာ အုပ်စု၊ မင်္ဂ္လာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၃၆ Nissan E-Garage Auto Services and Spare Parts (Myamar) Co., Ltd.

(အမှတ် (၄၄၃)၊ ပြည်လမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)

၃၇ Wuling Myanmar TML Ltd.

အမှတ် (၃၄၄)၊ ကာယ (၁၂) လမ်း၊ အမှတ်(၃) လမ်းမကြီး၊ သင်္ဃ္န်းကျွန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂ္လာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 

၃၈ Isuzu Myanmar TML Ltd.

အမှတ်(၈၅)၊ မင်းသိဒ္ဓိကျော်စွာလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊ ရေဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 

၃၉ Sokon Jyin Kyu Co., Ltd.

အမှတ် (မ-၁၄/၁၄)၊ ၅၆ လမ်းနှင့် ၅၇ လမ်းကြား၊ သိပ္ပံ လမ်း၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၄၀ King Long Global Grand Trading Co., Ltd.

အမှတ်(၁)၊ ကာယ(၁၂) လမ်း၊ ကာယကျေးရွာ၊ သင်္ဃ္န်း ကျွန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ အမှတ်(၃)လမ်းမကြီးဘေး၊ မင်္ဂ္လာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၄၁ Sojen Auto Dynasty Joint Venture Co., Ltd.

မြေကွက်အမှတ် (၁၈/၅၃၄/အေ)၊ အမှတ်(၃) လမ်းမကြီး ဘေး၊ သင်္ဃ္န်းကျွန်းကြီးကျေးရွာ၊ မင်္ဂ္လာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၄၂ Toyota  Mingalar Motor Co., Ltd.

အမှတ် (၆)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၄၃ Volkswagen Mingalar Motor Co., Ltd.

အမှတ် (၈၈)၊ ဝေဇယန္တာလမ်းနှင့် ရတနာလမ်းထောင့်၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး