ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော Car Show Room များစာရင်း

သက်တမ်းရှိ မော်တော်ယာဉ်အရောင်းစင်တာများ၏ လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း

စဉ် ကုမ္ပဏီအမည်  အရောင်းစင်တာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် မော်တော်ယာဉ် အမျိုးအစား
Aye's Family Services Co.,Ltd အမှတ် (၉၂-A, C, D)၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ပုလဲ ကွန်ဒိုအနီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-555020
01-555441
01-548673
All Motor Vehicles
Wun Yan Kha Services Co.,Ltd အမှတ် (၁)၊ ဗဟိုလမ်းမကြီး၊ ဘူတာရုံလမ်းနှင့်
ပါရမီလမ်းကြား၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
095005613
09977109897
09977109898
All Motor Vehicles
Gold Crane Services Co.,Ltd အမှတ် (၄/ဂျီ)၊ မေခလမ်း၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-9-667512
01-656812
09-73224609
01-656690
01-656691
All Motor Vehicles
Win Ko Services Co.,Ltd.  အမှတ်(၂၇)၊ သုခဝတီလမ်း၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ 01500587
01503268
All Motor Vehicles
Oasis Auto Services Co.,Ltd. အမှတ် (၈၉)၊  အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း​​ဒေသကြီး၊ 09-5174990
09-443203134
All Motor Vehicles
General Arr Mahn Thit Co., Ltd အမှတ် (C-5A)၊ ရိုးကြီးချောင်းပတ်လမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံသစ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-299353
01-277347
01-299354
01-299347
All Motor Vehicles
Ga Mone Pwint (GMP) Motors Co., Ltd. အမှတ် (၁၁/၉)၊ ရွာမကျောင်းလမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-8632655
951-516160
All Motor Vehicles
Garmanit Services Co.,Ltd. အမှတ် (၃၉/ဘီ)၊ ဥယျာဉ်လမ်း၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းသစ်၊(၄) ရပ်ကွက်၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်း မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း​​ဒေသကြီး၊ 095547538
01-557677
01-547538
All Motor Vehicles
Zeya New Comet Services Co.,Ltd. အမှတ် (၃၃၇)၊ အမှတ် (၄) လမ်းမ ကြီးဘေး၊ ဘုံရှည်ကုန်းရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး 01-393300
01-393393
01-393344
01-500456
01-521255
All Motor Vehicles
၁၀ Thilawun Services Co., Ltd. အမှတ် (၇၆-၇၈)၊ မြေကွက်အမှတ် (၁၂၇)၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၂၇-စီ/၃)၊  ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး   95-1-539993
09-49260787
All Motor Vehicles
၁၁ Arena Motor Services Co.,Ltd. အမှတ် (၆၇/အေ)၊ စက်မှု(၁)လမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 95-1-209438
95421054488
All Motor Vehicles
၁၂ Myint Myat Maung Services Co.,Ltd. အမှတ်(၈/၁၂ အေ)၊ ရွာမကျောင်းလမ်း၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၁၃)၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09422205552
09785145313
All Motor Vehicles
၁၃ Myan Pyi Kyaw Kyar Services Co.,Ltd. အမှတ်(၄)၊ ပြည်ထောင်စုလမ်း၊ ပင်လုံအိမ်ယာ စီမံကိန်း၊ မြေတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်(၂၇/၉)၊ ဒဂုံမြို့ သစ်မြောက်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး  09-8626957 9595211523 0943190456 All Motor Vehicles
၁၄ Auto Top Power Co., Ltd. အမှတ်(၂၃၂)၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင် ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-01-545629
09-5109609 09797666604
09-797666605
09-31282333
All Motor Vehicles
၁၅ JPM Services Co.,Ltd. မြေကွက်အမှတ်(၁၄ ဘီ/အေ)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းသစ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 0973738585
95-1-8603921
8603922 0973333555 
All Motor Vehicles
၁၆ K L Seven Auto  Services Co., Ltd. အမှတ် (၉၊ ၁၀/ခ)၊ ဝန်မင်းလမ်း (၁၆) ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-5553737
01-548024
01-548446
01-542626
09-73630762
09-420077997
09-425284777
All Motor Vehicles
၁၇ Ever Green Auto Co., Ltd. အမှတ်(၇/၂)၊ စောမဟာလမ်း၊ ဗိုလ်ချို(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊  09-8583022
09-8583022
All Motor Vehicles
၁၈ Royal Auto Services Co., Ltd အမှတ်(၇၂)၊ရွှေတောင်ကြား(၂) ရပ်ကွက်၊ ကုက္ကိုင်း ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-544685
09-73207038
09-31685566
09-791191198
All Motor Vehicles
၁၉ Phyo Services  Co.,Ltd အမှတ်(၆၇/ဘီ-၁)၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-546102
01-209246
01-548069
01-209010
All Motor Vehicles
၂၀ Hyper Auto Co.,Ltd. အမှတ် (Q/၁၀)၊ မြကန်သာ(၂)လမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-73111123
09-775111123
09-776111123
09-5064110
All Motor Vehicles
၂၁ 1717 Services Co., Ltd. အမှတ် (၅၃/က)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 95-1-255501 All Motor Vehicles
၂၂ Myanmar Theingi Services Co., Ltd အမှတ် (၁၄/ဘီ)၊ မင်္ဂလာရိပ်သာ လမ်း၊ ဇဝနရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 095004582 0945054145 All Motor Vehicles
၂၃ Minn Thu Ta Co., Ltd. အမှတ်(၃/၄)၊ နဝဒေးဥယျာဉ်အိမ်ရာ၊  (၆)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-448026203
09-4500-06407
All Motor Vehicles
၂၄ Modern Marine Power Co., Ltd. သံသုမာလမ်းနှင့် မီးရထားသံလမ်းကြား၊ မလွှကုန်းဘူတာနှင့်နှင်းဆီကုန် ဘူတာကြား ၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက် ၊ တာမွေမြို့နယ် ၊         ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-213496
95-1-200194
01-644580
 01-644275
95-1-82701
095040652
All Motor Vehicles
၂၅ Yai Nan Thuzar Trading Co., Ltd. အမှတ် (၃-က)၊ ဗောဓိရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-221617
09-73232379
All Motor Vehicles
၂၆ Royal Summer Co., Ltd အမှတ် (၅၂)၊ အောင်ချမ်းသာ (၁) လမ်း၊ အောင်မြေ သာစည်အိမ်ရာ၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-700154 All Motor Vehicles
၂၇ Shwe Lone Kit Co., Ltd အမှတ် (R-၃၉)၊ ကံ့ကော်(၅)လမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ မြကန်သာအိမ်ရာ၊ လှိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-73202717
09-5141252
09-693386385
All Motor Vehicles
၂၈ Zar Tha Pyin International Services Co., Ltd. အမှတ် (၈/၉-က)၊ လယ်ယာ ၃ လမ်း၊ (၁၀/မြောက်) ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 95017303 All Motor Vehicles
၂၉ Harmonic Alpha Ltd အမှတ်(၂၅)၊ လယ်ယာ (၂) လမ်း၊ (၁၀ မြောက်)ရပ်ကွက်၊ သာကေတ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  01-8610639
09-250500368
All Motor Vehicles
၃၀ Century Royal Nagoya Co., Ltd အမှတ် (၃၇/A)၊ ပြည်လမ်း၊ (၇) မိုင်ခွဲ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-660403
664428 9595040884
All Motor Vehicles
၃၁ Pyai Sone Win Aung Services Co., Ltd. အမှတ် (၁၁၂)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ဒညင်းကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-527833
557834
09-8624090
01-683155
09-8613000
All Motor Vehicles
၃၂ Monsoon Wave Ltd. အမှတ် (၅၆)၊ စိန်ရတနာလမ်း၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-5041861
09-8610639
09-5022934
All Motor Vehicles
၃၃ Father’s Great Love Co., Ltd. အမှတ် (၁၀၄/၁၀၈)၊ ကမ်းနားလမ်း၊ လွတ်လပ်ရေး ရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-216304
01-214195
959-73152907
All Motor Vehicles
၃၄ Rixs International Co., Ltd. အမှတ် (၁၅၈၊ ၁၃၇)၊ ရတနာလမ်း၊ (၁၀/ မြောက်)ရပ်ကွက်၊ သာကေတ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-43171713
95-1-243737
01-245732 
All Motor Vehicles
၃၅ Euro Nippon Co., Ltd. အကွက်အမှတ်(၈၁၉)၊ ပြည်ကြီး မျက်ရှင်ရပ်ကွက်၊ ၆၂ လမ်း၊ ၃၃ x ၃၄ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 95-1-243737
95-1-245732
All Motor Vehicles
၃၆ Kaung Htet Myanmar Services Co., Ltd  အမှတ် (၄)၊ အေးရိပ်မွန်လမ်းမကြီး၊ (၄) ရပ်ကွက်၊လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 095179889
01-538518
All Motor Vehicles
၃၇ B3B Group Co., Ltd.  ဦးပိုင်အမှတ်၊ (၉-က+၁၅၁/၁-က+ ၁၅၁/၁-ခ)၊ အမှတ်(၁၅၂)၊ ဗိုလ်ချုပ် လမ်း၊ ဈေးမြောက်ရပ်၊ အကွက် အမှတ်(၆)၊ ရပ်ကွက်ကြီး(၄)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 09-2044777
09-40077888
95-85-28444
All Motor Vehicles
၃၈ Creative Space Co., Ltd. အမှတ် (၂၄)၊ ရတနာလမ်း၊ (၆၇) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  09-254260239
09-5022934
95-1-2306275
959-261027499
95-974928858
All Motor Vehicles
၃၉ Hyper Best Auto Co., Ltd အမှတ် (၃)၊ ရတနာမွန်(၇)လမ်း၊(၃) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  09-73250959
01-503324
 09-73111123
09-73111166
09-31643740
 
All Motor Vehicles
၄၀ Rainbow J A M Trading Co., Ltd အမှတ် (၂၅/၂၆)၊ ယမုံနာလမ်း၊ ဇေယျာသီရိရပ်ကွက်၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09 43176674
09450057268
09 73022794
All Motor Vehicles
၄၁ Khit Moe Pwint Services  Co., Ltd. အမှတ် (၂၉)၊ အေးရိပ်သာ(၁)လမ်း၊ ဆရာစံရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-572114
01-563423
09-5006062
09-43111444
All Motor Vehicles
၄၂ Mobi Max Co., Ltd. အမှတ် (၆၅)၊ အောင်မေတ္တာလမ်း၊ အမှတ် (၄၈) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-373915
01-398248
All Motor Vehicles
၄၃ Farmer Phoyarzar General Services Co.,Ltd. အမှတ်(၁၉)၊ ပြည်လမ်း၊ (၉) မိုင်၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 959-423875370
951-8565911
951-546458
951-8604097
959-31589643
951-661588
959-73491017
All Motor Vehicles
၄၄ Farmer Auto Trading Co., Ltd. အမှတ် (၅၇၈/၅၇၉)၊ ရာဇဌာနီ လမ်း၊ ပေါင်းလောင်း(၃)ရပ်ကွက်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် 951-546458
959-770852410
959-777164401
951-8565911
All Motor Vehicles
၄၅ Myanmar Smooth Way Auto Co., Ltd. အမှတ် (၉၄၅/က)၊ ရှုခင်းသာလမ်း၊ ၄/မြောက်ရပ်ကွက်၊ သာကေတ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-544896
959-421132232 959-421099222
All Motor Vehicles
၄၆ Sky Kyaw Co., Ltd. ဦးပိုင် (၁၉/၂၅၂၃-က)၊ ကျောက်မီး အရှေ့၊ ကျောက်မီးရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး 092000967
09-2015132
All Motor Vehicles
၄၇ Ye Tar Co., Ltd. အကွက်အမှတ် (မ-၈၀/၄)၊ ၃၅ လမ်း၊ ၅၅ လမ်းနှင့် ၅၆ လမ်းကြား၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင် မြေမြို့နယ်၊  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 09-5505310
09-450031404
All Motor Vehicles
၄၈ Min Khant Services Co., Ltd အမှတ် (၈/စီ)၊ မင်းဓမ္မလမ်း၊  ၃ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ 01-686034
951-681832
All Motor Vehicles
၄၉ King of Car Co., Ltd. အမှတ် (၄/၆-ဘီ)၊ ဦးလူမောင်လမ်း၊ ကရင်အမျိုးသားရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး 09-252402193
0962077707
09-73030159
09-798181818
All Motor Vehicles
၅၀ Modern Trading Co., Ltd.  အမှတ် (၁၁၄၊ ၁၁၅)၊ ကျန်စစ်သား လမ်း၊ ဝန်ထမ်းကြီးအိမ်ရာ၊ (၂၈) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  01-290712
01-295820
All Motor Vehicles
၅၁ Unimax Asia Co., Ltd. အမှတ်(၆၆၄/A)၊ သန်လျင်- ကျောက်တန်းလမ်းမကြီး၊ လက်ယက်စမ်းကျေးရွာ၊ သန်လျင် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-73202242
951-378291
376300
All Motor Vehicles
၅၂ Century International Trading Co., Ltd. အကွက်အမှတ်(၇၅၁)၊ ပါတ်ကုန်း ပျော်ဘွယ် ရပ်ကွက်၊ ၃၅ လမ်း၊ ၆၉ x ၇၀ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 09-91006644
09-5341259
All Motor Vehicles
၅၃ S K M M International Co., Ltd.  အကွက်အမှတ် (၆၆)၊ ဗိုလ်ချုပ် လမ်း၊ ဟောင်လိတ်ရပ်၊ ဆေးခေး ရပ်ကွက်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) 09-42075777
09-49035924
All Motor Vehicles
၅၄ Tu Hnainn Naing Co., Ltd. အမှတ် (၃၉၀)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊  ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး  09-777232828
09-441565636
09-774466299
09-451888299
All Motor Vehicles
၅၅ Poe Poe Trading Co., Ltd. အမှတ် (၅၁/ဘီ)၊ အင်းယားမြိုင် လမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး 01-532218
01-504458
09-8625103
09-5570555
All Motor Vehicles
၅၆ Lynn Yaung Kha Co., Ltd. အမှတ်(၁၅၉/ခ)၊ ကမ္မဝါတန်း၊ တံခွန်တိုင်ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 09-43074141
09-43938888
All Motor Vehicles
၅၇ Kyaw Myanmar Mandalay Trading Co., Ltd. အမှတ်(A-4)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁ က + ၁ ဍ)၊ ၅၃ လမ်း၊ ၂၆ လမ်းနှင့် ၂၇ လမ်းကြား၊ ကန်ကောက် ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 09-2300692
09-797331833
09-797331822
All Motor Vehicles
၅၈ Green Auto Services Co., Ltd. အမှတ်(၁၁၅-A/B)၊ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်း၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-5047647
09-73247647
All Motor Vehicles
၅၉ Min Min Maung Services Co., Ltd. အမှတ်(၁၉၊ ၂၀)၊ ဗဟိုလမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-973738585
09-797985859
All Motor Vehicles
၆၀ Glory World  Services  Co.,Ltd အမှတ်(၂၉)၊အေးရိပ်မွန်(၅)လမ်း၊  လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-5002089
09-421149000
01-210626
All Motor Vehicles
၆၁ Sky Blue Korea Auto & Trading Co., Ltd. အမှတ်(၅၃၄/A)၊ အမှတ်(၃) လမ်းမ ကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာ အုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  09-794132231 All Motor Vehicles
၆၂ Lucky Maximum Service Co., Ltd. အမှတ်(၁၇)၊ အေးရိပ်မွန်(၃)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01 210626
01-225819
09-5002089
All Motor Vehicles
၆၃ Garmanit Zayya Services Co., Ltd. အမှတ် (၁၃၈/ဒီ ၂)၊ သီရိ-၂ လမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  951-557677
01-554909
959-797907373
All Motor Vehicles
၆၄ KZS International Services Co., Ltd. အမှတ် (၁၉)၊ ပဒုမ္မာလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  09-450033363 All Motor Vehicles
၆၅ Sein War Yaung Trading Co., Ltd. ဦးပိုင်အမှတ်(၀၁၈)၊ ၃၅ လမ်း၊ ၆၀ နှင့် ၆၁ လမ်းကြား၊ ပြည်ကြီး မျက်ရှင်ရပ်ကွက်၊ ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 09-91800000
09-91900000
All Motor Vehicles
၆၆ King Car Myanmar Co., Ltd. အမှတ် (၂၂)၊ ကျိုက်ခေါက်ဘုရား လမ်းမကြီး၊ သောက်တော်တွင်း ရပ်ကွက်၊ သန်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-43030159
09-443030159
09-798181818
All Motor Vehicles
၆၇ Royal Pedigree Enterprise Co., Ltd. အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ဖဒိုမြို့၊ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး 01-641175
09-5001525
All Motor Vehicles
၆၈ Happy Nyein Kyi Zin Co., Ltd. အမှတ် (ဥ-၃၃၄၂)၊ မန္တလေးလမ်း၊  ရတနာသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်  09-428207366 09-969638619 All Motor Vehicles
၆၉ Michael Min Thu Aung Co., Ltd. အမှတ် (၂၃၄၂၁/၂၃၄၂၂)၊ ချင်းတွင်းလမ်းနှင့် စွယ်တော် လမ်းထောင့်၊ မင်္ဂလာဒီပရပ်ကွက်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် 09-43800900 All Motor Vehicles
၇၀ Kyaw Ye Win Auto Services Co., Ltd. အမှတ် (၆၇-B)၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ ဗိုလ်ချို(၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-8604416
01-209246
09-5182122
09-5039141
All Motor Vehicles
၇၁ UBG & Sons Intertrade Co., Ltd. အကွက်အမှတ် (ဒ-၂၄၀၆)၊ ဒေဝ (၁၀) လမ်း၊ ဒက္ခိဏသီရိရပ်ကွက်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်  09-5026100
01-205645
 0973210310
All Motor Vehicles
၇၂ United Galaxy Services Co., Ltd. အမှတ်(၃၃/အေ)၊ အောင်ဇေယျ လမ်း၊ (၁၅)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-8565953
01-8550625
01-8551407
01-8551413
All Motor Vehicles
၇၃ Great Myanmar Power Auto Trading Co., Ltd. အမှတ် (ဒ-၃၁၈၃၁/၃၁၈၃၃)၊ အာသာဝတီလမ်းနှင့် ဘီလမ်း၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် 09-265372210 All Motor Vehicles
၇၄ Royal Daw Na Myaing Co., Ltd အမှတ် (၁၃၉၀)၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ ဘားအံ-ထုံးအိုင် လမ်းမကြီး၊ ဘားအံမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်   959 777077718 9595017455 959795606655 All Motor Vehicles
၇၅ Shin Thant Thit Sar (NPT) Co., Ltd. အမှတ် (၉၈၆၊ ၉၈၇၊ ၉၈၈၊ ၉၈၉)၊ ရာဇဌာနီလမ်း၊ အောင်သာယာ ရပ်ကွက်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် 067-25282
067-25284
All Motor Vehicles
၇၆ Asia Myanmar Automobile Guoup Services Co., Ltd. အမှတ်(၂၄/ဘီ)၊ နတ်မောက်လမ်း သွယ်(၁)၊ ဗိုလ်ချို (၂) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး  951-546893 546894 All Motor Vehicles
၇၇ Best Universe Co., Ltd. အမှတ် (ဒ-၃၁၀၈၆/၃၁၀၈၈)၊ ရှုမဝလမ်း၊ ဒက္ခိဏ သီရိရပ်ကွက်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် 09-682960254 All Motor Vehicles
၇၈ Yellowish Planet Co., Ltd. အမှတ် (ဒ-၃၂၄၇၅၊ ၃၂၄၇၇)၊ မိုးဝေလမ်း၊ ဒက္ခိဏသီရိရပ်ကွက်၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် 09-682960254 All Motor Vehicles

 

မော်တော်ယာဉ်အရောင်းပြခန်းများ၏ လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များစာရင်း

စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် အရောင်းပြခန်းလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် Brand Name
Automobile Alliance Co., Ltd (၁) အမှတ် (၄၄/အေ၊ ၈-အေ၊ ၆-က၊ ၇-ခ) (၇)မိုင်၊ ပြည်လမ်း၊ (၆) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ် (၁၁/၁၂)၊ The Move Compound၊ ၇၃ လမ်း၊ မင်္ဂလာမန္တလေး၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
01 557441
01 559876
95-1-666712
95-1-664059
Mercedes
Mitsubishi Fuso 
United Diamond Motor Co., Ltd. အမှတ် (၁၃၉)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ (၁၀) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-450222700
09-5004397
09-5077755
09-257587778
09-798475928
09-798475930
Nissan
Aung Gabar Motor Services Co., Ltd. (၁) အမှတ် (၇၄)၊ (၁) လမ်း၊  (၈) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
(၂) အကွက်အမှတ်(မ-၃၀)၊ ၅၈ လမ်း နှင့် ၄၃ လမ်းထောင့်၊ ရဲမွန်တောင် ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
01-860391
09-860391819
01-555881
01-8603918
BAIC 
Prestige Automobiles Co., Ltd (၁) အမှတ် (၄၈၅)၊ ပြည်လမ်းနှင့် နာနတ်တော လမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(၂) ၇၃ လမ်း၊ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား လမ်းမကြီးဘေး၊ ရွှေမန်းတောင် ဂေါက်ကွင်းအတွင်း၊ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
09-8609888 BMW 
Super Seven Stars Co., Ltd အမှတ် (၁၆)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ အမှတ် (၇) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-299182
01-299183
95-1-657866
01-657868
Peugert 
International KLM Co., Ltd. (၁) အမှတ်(၂/၆)၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန် လမ်းနှင့် သမိုင်းဘူတာရုံလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
(၂) ရာမညဆိပ်ခံဘောတံတားကမ်းနား လမ်း၊ ပန်းပဲတန်းရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ မွန်ပြည်နယ်၊
01-654881-4 Hyundai 
General Arr Mahn Thit Co., Ltd. (၁) မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် ၃၉၉(က)၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန် မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ် (၅၂၁)၊ ၃၁ လမ်းနှင့် ၃၂ လမ်းကြား၊ ပြင်ဦးလွင်-မန္တလေး လမ်းမကြီး၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
 01-299353
01-277347
01-299354
01-299347
Hyundai 
M M Cars Myanmar Ltd. (၁)အမှတ် (၁-အေ/၂)၊ ဘုရင့်နောင် လမ်းမနှင့် ရွာမကျောင်းလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ် (၄၁၃/၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၅-င)၊ ၆၂ လမ်း၊ ၃၆ လမ်းနှင့် ၃၇ လမ်းကြား၊ မဟာမြိုင်(၂)ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
95-1-530174
01-514522
01-539963
01-539970
Mitsubishi 
Chu Kabar International Co., Ltd. အမှတ် (F8, A4)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းမကြီးနှင့် စက်မှုပန်းခြံလမ်းထောင့်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 01-685297
095130181 095037435
09421718888
01-518075
Dongfeng
၁၀ MSP Motors Ltd. (၁) ဦးပိုင်အမှတ် (၂၄+၁၁)၊ မြေကွက်အမှတ် (၅၈၈-ဂ/၃)၊ ထုံးဘို -မြစ်ငယ်လမ်း၊ နတ်ရေကန်ရပ်ကွက်၊ ရှားတောလေးကျေးရွာ၊ အမရပူရ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ်(၂၉၆-က/၆ မှ က/၉)၊ ဧရာ ဝဏ်လမ်း၊ စက်မှုလက်မှုရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 
09-459602080 Isuzu
၁၁ Lyan Shan Engineering Services Co., Ltd. အမှတ်(၃၅၁)၊ ပြည်လမ်း၊ မုန့်လက် ဆောင်းကုန်း(တောင်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  01-662855
95-1-501705
95-1-2305919
GAC
၁၂ GW Lion Co., Ltd. အမှတ် (၅၄၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၁၀/၃၃၉)၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 09-784333200
09-784333600
Toyota
၁၃ Octagon International Services Co., Ltd. အမှတ်(၃၇)၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမ ကြီးနှင့်နည်းပညာလမ်းထောင့်၊  မြစိမ်းရောင်စက်မှုဇုံ၊ လှိုင်သာယာ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-212326  Scania
၁၄ Summit SPA Motors Ltd. အမှတ် (G-1/ B-2)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်း၊ သခင်ဖိုးလှကြီးနှင့် စံပြလမ်းကြား၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 95-1-638599
95-1-638600
95-1-638601
95-1-638602
Hino
၁၅ Pacific Alliance Motor Co., Ltd. အကွက် အမှတ် (၅၈၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (D1, D2)၊ နတ်ရေကန်ရပ်၊ အမရပူရ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 01-559744 09777700361 09777700382 Nissan
၁၆ Mann Myittar Trading Co., Ltd. ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းမကြီး၊ ဆင်ဖြူ ကန်ဂေါက်ကွင်းအနီး၊ ချမ်းတောင် ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊  မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး  02-32038 092000692
02-71675
09777737168
Jinbei 
၁၇ Performance Auto International Co., Ltd. (၁) အမှတ်(၁၄၆)၊ ဓမ္မစေတီလမ်း၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ်(၁၅)၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ၅၅ လမ်းထောင့်၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
01-685199
01-526206
01-534144
Volvo
၁၈ Pacific Alpine Myanmar Ltd. (၁) အမှတ် (၂၄၂)၊ အထက်ပုဇွန်တောင် လမ်းမကြီး၊မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊
(၂) အမှတ်(၅၁၄/၂)၊ ၃၅ လမ်း၊ ၅၈ လမ်း နှင့် ၅၉ လမ်းကြား၊ ကန်ကောက် ရပ်ကွက်(ရွှေယဉ်မွန်ရပ်)၊ ချမ်းအေးသာစံ မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
95-1-9000621
95-2-2832036/83
Chevrolet 
၁၉ Capital Automotive Ltd. အမှတ်(၃)၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01 373388
95-1-242663
95-1-52195862
Jaguar & Land Rover 
၂၀ Greater Man International Services Co., Ltd. အမှတ်(၁၇)၊ ဧရာဝတီလမ်း၊ သစ်ဆိမ့် ကုန်းရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာ အုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး  0973048554
09400438951 098631155
09449004881
Higer
၂၁ Cycle & Carriage Automobile Alliance Co., Ltd. (၁) အမှတ်(၁၀-က)၊ ၃၅ လမ်းနှင့် ၇၇ လမ်းထောင့်၊ ဟေမမာလာမြောက် ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
(၂) အမှတ်(၅၁)၊ ပြည်လမ်း၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ (၇)မိုင်ခွဲ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
01-666712
01-664059
Mazda
၂၂ Global KLM Co., Ltd. အမှတ် (၃-စ)၊ မြို့မဥယျာဉ်လမ်း နှင့် ၇၄ လမ်းထောင့်၊ တောင်မြင့်ရပ်ကွက်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 9795909981 Hyundai 
၂၃ Aung Kan Bo Truck & Machinery Co., Ltd. အမှတ်(ဂျီ-၄ ဘီ)၊ ယောမင်းကြီးလမ်းနှင့် စက်မှုဇုန်(၁)လမ်းထောင့်၊ ရန်ကုန် -မန္တလေးလမ်းဘေး၊ ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 09797191101
09402586811
0943133313
09402586811
Chenglong
၂၄ Compass Auto Co., Ltd. အမှတ်(၁/၃)၊ တိုးချဲ့(၁)လမ်း၊ ရန်ကုန် စက်မှုဇုန်တိုးချဲ့(၁)၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 95-9450405840 9450405844 Isuzu
၂၅ E-Garage Auto Services and Spare Parts (Myamar) Co., Ltd.  အမှတ် (၄၄၃)၊ ပြည်လမ်း၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09-421171767
01-537482
Nissan
၂၆ Myanmar TML Ltd. အမှတ်(၈၅)၊ မင်းသိဒ္ဓိကျော်စွာလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊ ရေဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-685645
09-964685644.
45/46
Isuzu
၂၇ Jyin Kyu Co., Ltd. အမှတ် (မ-၁၄/၁၄)၊ ၅၆ လမ်းနှင့် ၅၇ လမ်းကြား၊ သိပ္ပံလမ်း၊ ရဲမွန်တောင် ရပ်ကွက်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 02-31669
09-785855177
Sokon
၂၈ Mingalar Motor Co., Ltd. အမှတ် (၆)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 95-1-514940
95-9420086185
Toyota 
၂၉ Yoma German Motors Ltd. အမှတ် (၈၈)၊ ဝေဇယန္တာလမ်းနှင့် ရတနာလမ်းထောင့်၊ (၈) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-240363
01-240373
01-2305223
01-2305224
Volkswagen
၃၀ TTAS Co., Ltd. အမှတ် (၈၇/က)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရွှေတောင် ကြား(၁) ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 95-1-540740
95-1-504146
Toyota
၃၁ Yadanar Theingi Co., Ltd. ဦးပိုင်အမှတ် (၃၃)၊ ကွင်းအမှတ် (၅၅ အေ)၊ အမှတ် (၃) လမ်းမကြီးဘေး၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ပုလဲ(၁)ရပ်ကွက်၊ ရွှေနံ့သာကျေးရွာအုပ်စု၊ မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-252518
01-252582
01-250137
01-380629 
SRM
၃၂ Go Exellent (Myanmar) Co., Ltd. အမှတ် (၁၂၅/၁၃၁)၊ ပြည်လမ်း၊ အမှတ် (၅) ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 09777888500
095053173
Borgward
၃၃ Yaung Ni Oo Automobile Services Co., Ltd. အမှတ်(၁၉)၊ ဗဟိုလမ်း၊ အောင်ချမ်းသာ ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-2300743
01-2300736
95-1-2300743 0973098696
Dongfeng
၃၄ Super Seven Stars Co., Ltd (၁) အမှတ်(၂၂-ဘီ)၊ (၂၃-အေ)၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်း၊ ရန်ကင်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
(၂) အမှတ် (၇၄)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းမကြီး နှင့် ကျွဲဆည်ကန် (၁၁) လမ်းထောင့်၊ ချမ်းမြသာယာရပ်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး 
01-299182
01-299183
95-1-657866
01-657868
KIA
၃၅ Oriental Apex Services Co., Ltd. အမှတ်(၆)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-503516,
01-504528, 095153873
Toyota 
၃၆ Sojitz Sunrise Auto Mobile Co., Ltd. အမှတ်(၁၉)၊ ဗဟိုလမ်း၊ အောင်ချမ်းသာ ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 951-2304801
951-2304802
Dongfeng 
၃၇ Capital Automotive Ltd. အမှတ်(၃)၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01 373388
95-1-242663
95-1-52195862
Ford
၃၈ Myanmar TML Ltd. အမှတ်(၈၅)၊ မင်းသိဒ္ဓိကျော်စွာလမ်း၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊ ရေဥက္ကံကျေးရွာအုပ်စု၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-685645
09-964685644.
45/46
Wuling
၃၉ Global Grand Trading Co., Ltd. အမှတ်(၁)၊ ကာယ(၁၂) လမ်း၊ ကာယ ကျေးရွာ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာ အုပ်စု၊ အမှတ်(၃)လမ်းမကြီးဘေး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 01-8604290
01-8604292
01-8604293
King Long
၄၀ Auto Dynasty Joint Venture Co., Ltd. မြေကွက်အမှတ် (၁၈/၅၃၄/အေ)၊ အမှတ်(၃) လမ်းမကြီးဘေး၊ သင်္ဃန်း ကျွန်းကြီးကျေးရွာ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး 95-9259294920
95-9256522228
Sojen
၄၁ Myanmar Motor Corporation Public Co., Ltd.  အမှတ် (၂၁)၊ စစ်ကိုင်းလမ်း၊ ဇဝနသိဒ္ဓိရပ်ကွက်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော် 09-8618387
01-569073
95-1-8500682
01-2339073
Isuzu
MAN