၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္အထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Sr.
No.
Brand Name Sub-Brand Name C/O CIF (USD) Remak
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pick Up/ Extra Cab/ Space Cab
Ford Ranger Thailand 10000 11000 11500 12000 13000 18000
Ford Ranger Japan 21000 22200 23400 24600 25900 37000
Isuzu D-Max Thailand 12000 13000 14000 15000 17000 24000
Mitsubishi L200 Indonesia 10000 11000 11500 12000 13000 18000
Nissan Navara Thailand 12000 13000 14000 15000 17000 24000
Toyota Hilux Vigo Thailand 15000 16000 17000 18000 20000 25000
Toyota Landcruiser Japan 20000 22000 24000 26000 30000 38000
Toyota Tundra Pickup U.S.A 24000 26000 28000 30000 35000 50000
မွတ္ခ်က္။       (၁)      1350 CC ​ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား မည္သည့္ယာဥ္အုပ္စုမဆို 2008 Model မွ 2012 Model အထိ Model Year မခြဲျခားဘဲ တန္ဘိုး USD -
                              5000 ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး 2013 Model Year ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားမည္ဆိုပါက လက္ရွိေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။
                    (၂)      အထက္သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ယာဥ္အုပ္စုတြင္ မပါ၀င္ဘဲ Brand Name အသစ္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာေသာ ယာဥ္မ်ားျဖစ္ပါက Internet  
                              အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ စိစစ္၍ One Stop Services အဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းသို႕ တင္ျပၿပီးမွသာ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

Pages

Subscribe to ၂၀၀၈ ေမာ္ဒယ္ႏွင့္အထက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE