သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

စဉ်       အမိုျးအစား                                                         အမိုျးအစား

၁။          တဲလက်စ်                                                                           1.Telex

၂။          ကြိုးမဲ့တယ်လီဖုန်း/ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးဖုန်း                             2.Cordless Telephone, Satellite Phone

၃။          ဂြိုလ်တုရုပ်မြင်သံကြားစက်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ                         3.Satellite Receiver & Accessories

၄။          ဆက်သွယ်ရေးလွှင့်/ဖမ်းစက်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ                  4.Transceiver/ Receiver/Transmitter & Accessories

၅။          လမ်းလျှောက်စကားပြောစက်များ                                              5.Walkie Talkies/ Handheld Radios

၆။          ရေကြောင်းသုံးဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ                              6. Navigational Communication Equipments

                                                                                                       (a) GPS Plotter

                                                                                                       (b) Echo Sounder

                                                                                                       (c) MarineRadar (ရေဒါကြီးကြပ်မှုကော်မတီသို့ တင်ပြရန်)

                                                                                                       (d) Marine Transceiver

                                                                                                       (e) Fish Finder

                                                                                                       (f) Radio Telephone

                                                                                                       (g) Radio Direction Finder

                                                                                                       (h) Auto Pilot

                                                                                                       ( i )Marine Receiver

                                                                                                       (j) Colour Navigator

                                                                                                       (k) Emergency Position Indicting Radio Beacon

                                                                                                       (l) Search & Rescue Radar Transponder

                                                                                                           (ရေဒါကြီးကြပ်မှုကော်မတီသို့တင်ပြရန်)

                                                                                                      (m) Sonar etc………

၇။ လေကြောင်းသုံးဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ                                        7.Aeronautical Communication Equipments

                                                                                                        (a) Radio Beacon Station

                                                                                                        (b) Transceivers/ Receiver

                                                                                                        (c) Distance Measuring Equipment

                                                                                                        (d) Public Address

                                                                                                        (e) Direction Finder

                                                                                                        (f) Radar(ရေဒါကြီးကြပ်မှု    ကော်မတီသို့တင်ပြရန်)

                                                                                                        (g) Intercom

                                                                                                        (h) Voice Recorder

                                                                                                        (i) UHF Microwave Link

                                                                                                        (j) ConsoleSwitching Equipment & Solar Power Unit

                                                                                                        (k) Micro Wave Link etc………………..

၈။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးစခန်း                          8. Inmarsat Communication Equipment

၉။ ဆက်သွယ်ရေးလွှင့်/ဖမ်းစခန်းများ                                                           9. B.T.S(Base Tranceiver Stations

၁၀။ မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်ဆက်ကြောင်းများနှင့် ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ             10. Microwave Link/ Digital MicrowaveRadioEquipmnet

၁၁။   အိတ်ချိန်း                                                                                     11. Exchanges

၁၂။ အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးစက်ပစ္စည်းများ(ကြိုးရှိ/ ကြိုးမဲ့)                           12. Internet Communication Equipments (Wire and Wireless)\

၁၃။ VSAT နှင့် အပိုပစ္စည်းများ(ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးစနစ်)                             13. Very Small Aparture Terminal and Accessories

၁၄။ လှိုင်းနှုန်းတိုင်းတာစက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးသုံးမီတာများ                               14. Spectrum Analyzer and Communication Test Meters

၁၅။ ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနမှ

     အခါအားလျော်စွာ သတ်မှတ်သည့် ဆက်သွယ်ရေး

     စက်ပစ္စည်းများ

                   ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ကုမ္ပဏီများ၊ ဟိုတယ်ခရီးသွားလာမှုလုပ်ငန်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ များ၊ ပြည်ပတွင် တရားဝင်အလုပ်လုပ်နေသူများ၊ သဘောၤသားများနှင့် နိုင်ငံခြားငွေကြေးကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရသော ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်စုဆောင်းထားသူ နိုင်ငံသားတိုင်း တင်သွင်း ခွင့်ရှိသော မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစား များမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က) လူစီးယာဉ် (ဆလွန်း၊ ဆီဒင်၊ ဗင် စသည်)              လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်သည့်ဘယ်မောင်း/ညာမောင်းယာဉ်များ

( ခ ) ကုန်ယာဉ် (ထရပ်၊ လိုက်ထရပ်၊                          လွန်ခဲ့သော(၁၀)နှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်သည့်ဘယ်မောင်း/ညာမောင်း ယာဉ်များ

        ဘောက်စာ၊ ကွန်တိန်နာယာဉ်)

( ဂ ) ဘတ်စ်ကားများ (Express ဘတ်စ်)                     လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်အတွင်းထုတ်လုပ် သည့်ဘယ်မောင်းယာဉ်များ

       (City Bus)                                                    လွန်ခဲ့သော(၁၀)နှစ်အတွင်းထုတ်လုပ် သည့်ဘယ်မောင်းယာဉ်များ

       (မီနီဘတ်စ်=၁၀ မှ ၂၅ ယောက်စီးယာဉ်)              လွန်ခဲ့သော(၁၀)နှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်သည့်ယာဉ်များ        

(ဃ) ယန္တာရားများ                                                 လွန်ခဲ့သော(၁၀)နှစ်အတွင်းထုတ်လုပ်သည့်ယာဉ်များ

(က) Engine, tested and adjusted to complete condition including replacement of necessary parts.

( ခ ) Under chassis including brakes, overhauled and repaired to complete safety condition including replacement of necessary parts.

( ဂ ) Body repaired to complete condition and be painted.

(ဃ) Room inside, cleaned.

( င ) New battery and tyres .

( စ ) Inspection by government authorized inspection agency.

           ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်း အပ်နံှပြီး အထူးသွင်းကုန်ပါမစ် ထုတ်ပေးရာတွင် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင် ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင် အပ်နံှသည့် မော်တော်ကားအမိုျးအစား (လူစီးကားအပ်နံှပါက လူစီးကား(၁) စီး၊ Truck ကားအပ်နံှပါက Truck ကား (၁) စီး၊ Bus ကားအပ်နံှပါက Bus ကား (၁) စီး) ဖြင့် Model Year 1996 ခုနှစ်မှ 2006 ခုနှစ်အထိ ထုတ်လုပ်သော ယာဉ်များအား ဘယ်မောင်း/ညာမောင်းမခွဲခြားဘဲ ခွင့်ပြုပေး လျှက်ရှိပါသည်။

             Engine Power 1300 CC အောက် ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို Model Year 1997 ခုနှစ် မှ Model Year 2012 အထိ Model Year မခွဲခြားဘဲ (CIF) တန်ဖိုး USD-5000 ဖြင့် ခွင့်ပြုပေးလျှက်ရှိပြီး 2013 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက လက်ရှိ ပေါက်ဈေးနှုန်းအတိုင်း လျှောက်ထားရမည်။

       သတ်မှတ်အုပ်စုတွင် မပါဝင်ဘဲ Brand Name အသစ်ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက One Stop Service အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြပြီးမှသာခွင့်ပြုထုတ်ပေး မည် ဖြစ်ပါသည်။

             နံပါတ်အနီ (Taxi) အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက မည်သည့်အက0x081ခရာမဆို အပ်နံှနိုင်ပြီး နံပါတ်အနီ (Taxi) အဖြစ်သာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုသည်။ Bus (ခရီး သည်တင်ယာဉ်) ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်း အစားထိုးအပ်နံှ တင်သွင်းမှု၌ Mini Bus၊ City Bus၊ Express Bus များအား ဘယ်မောင်း/ညာမောင်း မခွဲခြားဘဲ Model Year 1997 မှ Model Year 2007 အထိ ခွင့်ပြုပေးလျှက်ရှိပါသည်။

         မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်၊ မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နံှမှုနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်နှင့် နိုင်ငံခြားငွေကြေးကိစ္စ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရသော ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်စုဆောင်း ထားသူ နိုင်ငံသားတိုင်းအား 2008 ခုနှစ်မော်ဒယ်နှင့် အထက် ဘယ်မောင်း/ ညာမောင်းမခွဲခြားဘဲ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့်အညီ တင်သွင်း ခွင့်ပြုပေးခြင်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၁) ရက်နေ့မှ စတင်ဆောင်ရွက်ပေး လျှက်ရှိပါသည်။

           Engine Power 1350 CC အောက် ယာဉ်များအား မည်သည့်ယာဉ်အုပ်စုမဆို Model Year 2008 ခုနှစ် မှ Model Year 2012 အထိ Model Year မခွဲခြားဘဲ (CIF) တန်ဖိုး USD-5000 ဖြင့် ခွင့်ပြုပေးလျှက်ရှိပြီး 2013 Model Year ဖြင့် လျှောက်ထားမည်ဆိုပါက လက်ရှိ ပေါက်ဈေးနှုန်းအတိုင်း လျှောက်ထားရမည်။

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE