သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

(လမ်းညွှန်ချက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ၁၆)ကြိမ်မြောက်တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲအတွက်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်လမ်းညွှန်ချက်ဆိုင်ရာကောက်နှုတ်ချက်များနှင့်လာရောက်ပြသမည့်ကျောက်မြတ်ရတနှင့်အခြားကုန် ပစ္စည်းများ တရားဝင် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ-

 

(၁၆) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲအတွက် အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး လမ်းညွှန်ချက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ

အပိုင်း(၁)

 • တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲကာလအတွင်းတင်သွင်းလာသော ပြသမည့်ပစ္စည်းများအတွက်နန်နင်းအကောက်ခွန်ဌာနမှစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာဗဟိုစီမံချက်များကိုဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊Nanning International Convention and Exhibition Centerတွင် (၁၆)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Nanning International Convention and Exhibition Centerတွင် အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ရုံးအားဖွင့်လှစ်ထားပြီး ပြပွဲအတွက်တင်သွင်းလာမည့်ကုန်စည်များနှင့် ပတ်သက်၍အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပြပွဲအတွက်ကုန်စည်များအားအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့်အချိန်မီပြင် ဆင်နိုင်ရန်အတွက်ပြသသူများအနေဖြင့် Agent များအားကုန်စည်စာရင်းကို ကြိုတင်ပေးထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊Agentအနေဖြင့် ပြပွဲပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာသတင်း အချက်အလက်များအား ကြိုတင်အတည်ပြုထားရန်နှင့်ကြေညာလွှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လျှောက်လွှာများအား မှန်ကန်မှုရှိစေရန် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပြသသူများအနေဖြင့် လေယာဉ်ဖြင့်လာရောက်ရာတွင်ပြသမည့်ပစ္စည်းအားမိမိတို့နှင့်တပါတည်း ယူဆောင်မည့် အာဆီယံမူဝါဒအားတရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲတွင်ကျင့်သုံးခြင်းမပြုရ၊ ပြည်ပမှပြသမည့်ပစ္စည်းများအားအထွေထွေကုန်စည်များနှင့်ပတ်သက်၍ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ပေးမည့်Agentများထံပေးပို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြပွဲတွင်ပြသမည့်ကုန်စည်များအားမိမိတို့နှင့်တပါတည်းယူဆောင်လာပါကတရုတ်နိုင်ငံ၏အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး၊ဝင်ခွင့်စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေ၊ စည်း မျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း မိမိဘာသာကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်း၊ အခွန်ပေး ဆောင်ခြင်းစသည်တို့အားဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • နန်နင်းလေဆိပ်တွင်လမ်းညွှန်ပေးရန်နှင့်ခရီးဆောင်အဖြစ်သယ်ဆောင်လာသည့်ပစ္စည်းများအားအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကူညီရန်အတွက်ကုန်စည်ပြပွဲတာဝန်ခံရုံးနှင့်တရားဝင် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုရုံးမှဝန်ထမ်းများအား တာ ဝန်ချထားပေးကြောင်း။
 • တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက် ခြင်းမရှိသူများအားတရုတ်နိုင်ငံသို့ဝင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်သည့်အပြင်ကုန်ပစ္စည်းများအား သက်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်များမှတဆင့် ပြန်လည်ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ေြ ကာင်း။
 • ပွဲစီစဉ်သူနှင့် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် နန်နင်းကုန်စည်ပြပွဲစင်တာရှိ နန်နင်းအကောက်ခွန် ရုံးတွင် တင်သွင်းမှုကြေညာချက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပြပွဲကာလအတွင်းရောင်းချခဲ့သည့် အသေးစားပစ္စည်းများအတွက် အကောက်ခွန်ရုံးတွင်ထောက်ခံ ချက်များတင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး သွင်းကုန်ခွန်များနှင့် အခြားအခွန်များပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပြပွဲကာလအတွင်းသင့်တော်သောအရေအတွက်အားသွင်းကုန်ခွန်ပေးဆောင်ရန်မလိုဘဲရောင်းချခွင့် ပြုသော်လည်း ဥပဒေအရသွင်းကုန်တန်ဖိုးမြင့်အခွန်နှင့်စားသုံးခွန်များအားပေး ဆောင်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဆက်သွယ်ရေးစက်ကိရိယာများတင်သွင်းမှုအတွက် သတင်းထောက်များ အ နေဖြင့် ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှ ထုတ်ပေးထားသည့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရှိရမည်ဖြစ် ကြောင်း။
 • အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၀ဝဝ) ထက်ပိုသော နိုင်ငံခြားငွေအားတရုတ်နိုင်ငံအတွင်း ယူဆောင်လိုပါကအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရာတွင် ရေးသားဖော်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပြပွဲကာလပြီးနောက်တရုတ်နိုင်ငံမှပြန်လည်ထွက်ခွာမည့်သူများအနေဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၅၀ဝဝ) အောက်ရှိသောနိုင်ငံခြားငွေအားပြန်လည်ယူဆောင်ခွင့်ပြုပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၅၀ဝဝ)ထက်ပိုပါကအကောက်ခွန်တွင်ကြေညာလွှာပုံစံဖြည့်စွက်ရမည်ဖြ စ်ကြောင်း။
 • တရုတ်နိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်/ထွက်မည့် ခရီးသည်များအနေဖြင့် တရုတ်ယွမ်ငွေ (၂၀,ဝဝဝ) အား သယ် ဆောင်ခွင့်ရှိကြောင်း။
 • ခရီးသည်များအနေဖြင့် ရွှေနှင့်ရွှေထွက်ပစ္စည်းများအား ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန် အတွက်သာသင့်တော် သည့်ပမာဏဖြင့်သယ်ဆောင်ခွင့်ရှိကြောင်း။
 • တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသို့ ခရီးသည်များသယ်ဆောင်လာသည့် ဘာသာရေးပုံနှိပ်စာအုပ်များနှင့်ရုပ်သံ ဖိုင်များအားကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာခွင့်ပြုသော်လည်း ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမည့်ပမာဏထက်ပိုသောပစ္စည်းများအားသယ်ဆောင်ခွင့်မပြုကြောင်း။

 

(၁၆) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲအတွက် အကောက်ခွန်စစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်ကောက်နုတ်ချက်များ

 

အပိုင်း (၂)

 • ပြပွဲတွင် ပြသမည့်ကုန်စည်များအတွက် ရောဂါပိုးမွှားကင်းစင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား စုံစမ်းစစ် ဆေးနိုင်ရန်အတွက် နန်နင်းအကောက်ခွန်ဌာနမှ နန်နင်း၊ ကွေ့လင်၊ ပေးဟိုင် စသည့် လေဆိပ်များ၊ ပေးဟိုင်၊ ဖန်ချန်းကန်စသည့်ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ဖျင်ရှန်၊သုဉ်းရှင့် စသည့်ကုန်တွင်းနယ်စပ်ပေါက်များတွင် အထူးစစ်ဆေးရေးနေရာများသတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီများငှားရမ်းထားပါကြောင်း။
 • စားသောက်ကုန်များ ထုတ်ပိုးရာတွင် စားသောက်ကုန်အမည်၊ ခင်းကျင်းပြသမည့်သူ၏ အမည်၊ နိုင်ငံ၊ ပြပွဲအမှတ်၊ ပြခန်းအမှတ်၊ အရေအတွက်နှင့် အလေးချိန်တို့ကို ဖော်ပြရမည်ဖြစ် ကြောင်း။
 • ပိုးမွှားများပါနိုင်သည့် တိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်၊ ကပ်ရောဂါနှင့် အခြားထိခိုက်စေ တတ်သောပိုးမွှားများ၊ တိ ရစ္ဆာန်အသေကောင်များ၊ မြေဆီမြေဆီမြေသြဇာများကို အထောက်အပံ့ပေးသည့် တိရစ္ဆာန်များနှင့် အပင်များစသည်တို့အားတရုတ်နိုင်ငံသို့တင်သွင်းခွင့်မပြုေြ ကာင်း။
 • ပြပွဲပြီးနောက်ပြသသည့်ပစ္စည်းအား တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း၌ ရောင်းချလိုပါက ပြသသူ(သို့မဟုတ်)၎င်း ၏ကိုယ်စားလှယ်မှ e-CIQ စနစ်ဖြင့် တရားဝင်လျှောက်ထားရန်လိုပြီး သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသို့ ပစ္စည်းများသယ်ယူလာမည့်သူများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာဆောင် ရွက် သွားမည့်သတင်းအချက်များအား http://www .caexpo.org တွင် ဖော်ပြ ထားကြောင်း။
 • အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်များနှင့် ၎င်းတို့၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစစ်ဆေးရန်လိုမည့်အခြား ပစ္စည်းများအနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အုပ်ချုပ် ရေးဌာနမှခွင့်ပြုချက်နှင့် တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှထုတ်ပေးသည့်ရောဂါပိုးမွှားကင်း စင်ကြောင်းထောက်ခံချက်တို့ပါရှိပါက ကန့်သတ်မရှိဘဲတရုတ်နိုင်ငံသို့သယ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း။

 

(၁၆) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲအတွက် လာရောက်ပြသမည့် ကျောက်မျက်ရတနာနှင့် အခြား ကုန်ပစ္စည်းများ တရားဝင်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

 

 • အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများကို တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ကုန်စည်ပြပွဲလာရောက် ပြသမည့်နိုင်ငံမှ တရား ဝင်တာဝန်ပေးအပ်ထားသော ထောက်ပို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတို့ချိတ်ဆက်လျက် ကုန်စည်ပြပွဲကျင်းပရာနေရာအရောက် ပို့ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်မှာြ မန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်းအပေါ်တွင်သာပြု လုပ်သည်မဟုတ်ဘဲ၊ ကျန်အာဆီယံနိုင်ငံများအပေါ်တွင် လည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ယခုအခါ အာဆီ ယံနိုင်ငံအချို့မှ ၎င်းတို့၏အဖိုးတန်ကျောက် မျက်များကိုစတင်ချိတ်ဆက်တင်ပို့နေပြီဖြစ်ပါသည်။
 • ပစ္စည်းများအားကုန်သေတ္တာတစ်လုံးတည်းတွင် ထည့်သွင်းလျက်တင်ပို့ပါက ကုန်ကျစရိတ်များစွာသက်သာနိုင်ပါကြောင်း၊ တို့အပြင်လုံခြုံရေးကုဒ်နံပတ်များပါဝင်သောခရီးဆောင်အိတ်များတွင် ထည့်သွင်းလျက် လေယာဉ်ကုန်သေတ္တာဖြင့်လည်း တင်ပို့နိုင် ပါသည်။
 • ယခုနှစ်တွင် သယ်ဆောင်လာသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ စုစုပေါင်းတန်ဖိုး အပေါ်အာမခံကြေး (Deposit) အဖြစ်အကောက်ခွန် (Customs Duty) ကိုအပြည့်အဝအရင်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ (၆၅ မှ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းကြား) ရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြပွဲတွင်မရောင်း ရသည့်ပစ္စည်းများကိုပြန်လည် သယ်ဆောင်သည့်အခါအကောက်ခွန်ထံမှကျသင့်သောအခွန်အခများပေးဆောင်၍ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
 • အကောက်ခွန်တွင်ကြိုတင်ပေးသွင်းထားသည့်ငွေများအနက်မှပြန်အမ်းငွေကိုရရှိရန်လျှောက် ထားရ မည်ဖြစ်ရာ ပြပွဲပြီးဆုံးသည့်အခါ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များက ရက်အနည်းငယ်အကြာ ထပ်မံစောင့် ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
 • တစ်နိုင်တစ်ဆွဲ (hand carry) ဖြင့်သယ်ဆောင်လာပြီးအပ်နှံပါကလေဆိပ်ရှိအကောက်ခွန်ဌာနတွင်စစ်ဆေးမှုပြုရမည်ဖြစ်ရာအချိန်ကြာမြင့်နိုင်သည့်အတွက်ပစ္စည်းပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် (၇)ရက်ခန့်ကြို တင်လာရောက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်း ရှင် များသည် ပစ္စည်းများကိုအစစ်ဆေးခံရန်ကြိုတင်ရောက်ရှိရမည့်နေ့ရက်(၇)ရက်နှင့်အကောက်ခွန်ဌာနထံမှပြန်အမ်းငွေကိုရရှိရန်ပြပွဲအပြီး(၇)ရက်ခန့် ထပ်မံနေရမည်ဖြစ်သဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်များထပ်မံတက်နိုင်သဖြင့်လေယာဉ်ဖြင့်တင်ပို့သည့်နည်းလမ်းကို ရွေး ချယ် ပါကကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုသက်သာမည်၊
 • (Hand Carry) ဖြင့် သယ်ဆောင်မည်ဆိုပါက ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းစာရင်းကိုတရုတ်ဘက်မှထောက်ပို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီထံသို့ ကြိုတင်ပေးပို့ရန်လိုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာမဟုတ် သည့်ကုန်သည်များကို တစ်နိုင်တစ်ဆွဲ (hand carry) နည်း လမ်းြ ဖင့် သယ်ဆောင်လာမည်ဆိုပါက ကျောက်မျက်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ပင် (၎င်းပစ္စည်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော) အခွန်အခများပေး ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ကျောက်မျက်ရတနာမဟုတ်သည့် ကုန်စည်များကိုမြန်မာဘက်မှ နန်နင်းရှိ စီးပွားရေးသံမှူးရုံးသို့ပို့ ဆောင်ရာတွင် ထုတ်ပိုးစာရင်း(packing list) နှင့်ကုန်ရောင်းပြေစာ(Invoice)နှင့်ပြသမည့်ပြခန်းနံပါတ် တို့ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • နန်နင်းရုံးမှ ကုန်စည်ပြပွဲကျင်းပရာ ပြခန်းတစ်ခုစီအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပေးနိုင်ရေးအတွက်ကုန်ကျစ ရိတ်မှာ Bondex Logistics Co.,Ltd မှ ယူသည့် ဝန်ဆောင်ခ-(၃) တန်ဆံ့ကုန်တင်ကား (ယွမ်-၃၅၀)၊ (၅)တန်ဆံ့ကုန်တင်ကား(ယွမ်-၆၀ဝ) နှင့် Sinotrans Guangxi Logistics Co.,Ltd မှယူသည့် ဝန်ဆောင်ခအနည်းဆုံး (၁) ပေပတ်လည်ပုံး အရွယ်အစား ရှိရမည်ဖြစ်ပြီးတစ်ပုံးလျှင်(၇၅ယွမ်)တို့ဖြစ်ပါ သည်။
 • မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် နယ်စပ်မှတစ်ဆင့်တင်ပို့လာမည့် ကျောက်မျက်ရတနာ မဟုတ်သော ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပိုင်ရှင်များထံသို့ မိမိတို့၏ကုန်စည်များကိုနန်နင်းမြို့ ရှိစီးပွားရေးသံမှူးရုံးမှပြပွဲသို့ Bondex Logistics Co.,Ltd နှင့် Sinotrans Guangxi Logistics Co.,Ltd စသည့်ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုအနက်သင့်လျှော်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ တစ်ခုခုဖြင့်တင်ပို့ရေးစီစဉ်ရာတွင်ကျသင့်မည့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုအပြေအကျေကြိုတင်ပေးချေပါမည်ဟူသော ကတိကဝတ်ကိုရယူထားရန်နှင့်တရုတ်ဖက် မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်များကို၎င်းနေ့ရှိယွမ်ငွေနှင့်ကျပ်ငွေပေါက် ဈေးဖြင့်တွက်ချက်၍အကြောင်းကြားသည့်အခါ ငွေပမာဏအပြည့်အဝကို အချိန်မီလွှဲပို့နိုင်ရေးစီစဉ် ထားရှိစေရန် လိုအပ်ကြောင်း။

 

 

(က) ကုမ္ပဏီ Letter Head (မူရင်း)ပါ လျှောက်လွှာ
( ခ ) ၆၀ဝ ကျပ်တန်အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းကပ်၍ PIAC Online လိုင်စင်လျှောက်လွှာ
( ဂ ) Invoice & Sale Contract (ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် Sale Contract တင်ပြရန်မလိုပါ)
(ဃ) ထောက်ခံချက်ဖြင့် လျှောက်ထားသော ပစ္စည်းများဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ထောက်ခံချက်အထောက်အထားများ 

Fully Online Licensing System User Guide Book

အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများအပေါ်တွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားပါသည်-

(က) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်သည့် ပြည်ပအဖွဲ့ အစည်းများ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများက လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများ-

မှတ်ချက်။ (ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၁၃-၁၁-၉၀ ရက်စွဲပါအမိန့်စာအမှတ် ၁/၉၀)

(၁) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က သတ်မှတ်သည့်နိုင်ငံခြားမတည်ငွေရင်းအရလုပ်ငန်းတည်ဆောက်မှုကာလအတွင်း အမှန်တကယ်   အသုံးပြုရန်လိုအပ်၍ တင်သွင်းသည့် စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စည်းများနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊

(၂) လုပ်ငန်းတည်ဆောက်မှုပြီးစီး၍ ပြည်ပသို့ကုန်ချောထုတ်လုပ်ရောင်းချရန် အလို့ငှာ ပထမ(၃)နှစ်အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ရန် တင်သွင်းသည့် ကုန်ကြမ်းများနှင့် ထုပ်ပိုး ပစ္စည်းများ။

(ခ) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏  ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့်   မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် နိုင်ငံသားကုမ္ပဏီ များက လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများ-

မှတ်ချက်။ (စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၃၀-၁၀-၉၈ ရက်စွဲပါ အမိန့်စာ အမှတ် ၁၆/၉၈)

(၁) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က လုပ်ငန်းထူထောင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ပြည်ပမှ  တင်သွင်းခွင့်ပြုထားသည့်တန်ဖိုးအရ   လုပ်ငန်းတည်ဆောက်မှုကာလ

အတွင်း အမှန်တကယ်အသုံးပြုရန်လိုအပ်၍ တင်သွင်းလာသော စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ အသုံးအဆောင်တန်ဆာပလာများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊

(၂) လုပ်ငန်းတည်ဆောက်မှုပြီးစီး၍ ကုန်ချောထုတ်လုပ်ရန် အလို့ငှာ ပထမ(၃)နှစ် အတွင်း ကုန်ချောထုတ်လုပ်ရန် တင်သွင်းသည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊

(ဂ) အများပြည်သူတို့၏ဆေးဝါးကုသမှုခံယူရာတွင် သက်သာချောင်ချိရေးနှင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတိုးတက်မြင့်မားမှုကိုအထောက်အကူပြုစေရန် အလို့ငှာနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများကဖြစ်စေ၊ပုဂ္ဂလိကပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များကဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့တင်သွင်းလာသည့် ဆေးဝါများနှင့်ယင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း (၃၆)မျိုးနှင့် (၃၁)မျိုး

(ဃ) လယ်ယာကဏ္ဍစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရန်အတွက် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများကဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိက ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များကဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှ မြန်မာ ပြည်အတွင်းသို့ တင်သွင်းလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများ-

မှတ်ချက်။ (ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၁-၂-၉၃ ရက်စွဲပါအမိန့်စာအမှတ် ၂/၉၃)

(၁) ဓာတ်မြေသြဇာ။

(၂) လယ်ယာသုံးကိရိယာများ။

(၃) လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းများ။

(၄) ပိုးသတ်ဆေးများ။

(င) မြန်မာနိုင်ငံကို ဖြတ်သန်း၍ တစ်ဆင့်သယ်ယူလာသည့်ပစ္စည်းများ

မှတ်ချက်။ (ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၃၁-၅-၁၉၉၁ ရက်စွဲပါအမိန့်စာအမှတ် ၃/၉၁)

Pages

Subscribe to သွင်းကုန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်

သတင်းအချက်အလက်များ

AUTOMOBILE