လွယ်ဂျယ်နယ်စပ် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအခြေအနေ

Mon, 03/13/2023 - 11:19 -- DotBorderdep

          ၂၈-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှာ လယ်ယာထွက်ကုန်အနေဖြင့် ဆန်ကားစီးရေ (၆)စီး၊ တန်ချိန် (၁၉၈.၅၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၇၆)ဒေါ်လာသန်း၊ ဆန်ကွဲကားစီးရေ (၃)စီး၊ တန်ချိန် (၁၀၀.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၇)ဒေါ်လာသန်း၊ တစ်သျှူးငှက်ပျောကားစီးရေ (၃၃)စီး၊ တန်ချိန် (၅၂၈.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၈၃)ဒေါ်လာသန်း၊ မြေထောက်ပဲကားစီးရေ (၁)စီး၊ တန်ချိန် (၃၂.၅၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၉)ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲယင်း(၃)စီး၊ (၉၉.၇၅၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၉၉)ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲတီစိမ်း(၂)စီး၊ (၆၄.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၆)ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း တန်ဖိုးအမေရိကန် ဒေါ်လာ(၀.၄၈၀)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ဖက်နိုင်ငံမှ ဂျပ်ဖာကားစီးရေ (၃)စီး၊ တန်ချိန် (၁၆.၅၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၆)ဒေါ်လာသန်း၊ ဂျပ်စက္ကူ ကားစီးရေ (၄)စီး၊ တန်ချိန် (၃၁.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၁၂)ဒေါ်လာသန်း၊ မြက်ခင်းတု ကားစီးရေ (၁)စီး၊ တန်ချိန် (၅.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၄)ဒေါ်လာသန်း၊ ကော်စေ့ ကားစီးရေ(၂)စီး၊ တန်ချိန် (၃၀.၀၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၀)ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၅၂)သန်း တင်သွင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းမှာ ပုံမှန်အတိုင်းကောင်းမွန်လျက်ရှိသည်။

Border Trade News

Pages