“ဒုတိယအၾကိမ္ ျမန္မာ-ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ ပူးတြဲေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးအေတြ႔အၾကံဳ”

Thu, 08/09/2018 - 04:33 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေဒါက္တာထိန္လင္းက “ဒုတိယအၾကိမ္ ျမန္မာ-ခ်က္ သမၼတႏိုင္ငံ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာပူးတြဲေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝး အေတြ႔အၾကံဳ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနဆန္းက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားျပီး ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းက နိဂံုးခ်ဳပ္ စကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages