ၿပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ရံုးမွ အေရွ႕ ေတာင္အာရွနွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ကုန္သြယ္ေရးဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Mon, 04/08/2019 - 07:35 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၈ ရက္ေန႔ (၁၁:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ရံုးမွ အေရွ႕ ေတာင္အာရွနွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ကုန္သြယ္ေရးကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ Mr. Karl Ehlers ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Scot Marciel ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages