၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အိန္ဒိယရော်ဘာတင်ပို့မှု ၃၂၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်

Tue, 01/24/2012 - 08:39 -- Anonymous (not verified)

၂၀၁၁ ဧပြီမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ ကာလအတွင်းအိန္ဒိယရဲ့ သဘာဝရော်ဘာတင်ပို့မှု ၃၂၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပြီး တန်ချိန် ၂၂၄၇၂ ကို ရောက်ရှိကာ ယခင်နှစ်အလားတူကာလက ၇၂၉၃ တန် ရှိကြောင်း ရော်ဘာအသင်းရဲ့ စာရင်းများအရ သိရပါတယ်။ သုံးစွဲမှုကတော့ ၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းတိုးပြီး ၇၁၇၄၈၅ တန် ရှိကာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အလားတူကာလက ၇၀၈၇၀၅ တန်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ ပထမ ၉ လအတွင်း ရော်ဘာထုတ်လုပ်မှု စုစုပေါင်းက ၆၇၉၁၀၀ တန်ရှိပြီး ယခင်နှစ်အလားတူကာလက    ၆၅၁၁၅၀ တန်ရှိကြောင်း