၂၀၁၁ ခုနှစ် ပထမခုနှစ်လအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းကျော် မြင့်တက်

Thu, 10/06/2011 - 09:51 -- Anonymous (not verified)

၂၀၁၁ ခုနှစ် ပထမခုနှစ်လ၌ တရုတ်နိုင်ငံသို့ စုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝင်ရောက်မှုတန် ဖိုးသည် နှစ်အလိုက် ၁၈ ဒသမ ၅၇ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပြီး၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၉ ဒသမ ၁၉ ဘီလီယံရှိကြောင်း