ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏ (၁/၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး

Tue, 02/19/2019 - 04:19 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ (၁၄း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၏      (၁/၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ဥကၠဌ၊ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages