ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္္ KNU/ KNLA PEACE Council (ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ) မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာရင္နု ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 10/19/2018 - 08:28 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္္ KNU/ KNLA PEACE Council (ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ) မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာရင္နု ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages