ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္သည္ လင္ခ်န္းျမိဳ႕၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ Mr. Yang Haodong ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံ ေတြ႔ဆံု

Tue, 06/05/2018 - 08:00 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ ၀၉း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္သည္ လင္ခ်န္းျမိဳ႕၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ Mr. Yang Haodong ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages