ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ (၅) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ (၂၅) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ (ကူမင္း) ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ထြက္ခြာ

Wed, 06/13/2018 - 07:20 -- adminDep

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္းျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ (၅) ၾကိမ္ ေျမာက္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ (၂၅) ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ (ကူမင္း) ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၀၉း၅၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ မႏၱေလးျမိဳ႕၊ တံတားဦးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ကူမင္းျမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages