ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ Oxford Business Group in Myanmar မွ Country Director ျဖစ္သူ Ms. Mila Dimitrova ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 09/11/2019 - 09:27 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ (၁၅:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ Oxford Business Group in Myanmar မွ Country Director ျဖစ္သူ Ms. Mila Dimitrova ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည္ခန္းမ(၁)၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages