ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ ဥပေဒေရးရာဝန္ၾကီးဌာန၏ Senior Minister ျဖစ္သူ Mr. Edwin Tong ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Mon, 03/25/2019 - 11:15 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ ဥပေဒေရးရာဝန္ၾကီးဌာန၏ Senior Minister ျဖစ္သူ Mr. Edwin Tong ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages