ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ဂ်ပန္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ Mr. Hideo Watanabe ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 03/22/2019 - 08:31 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ဂ်ပန္-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအသင္း၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ Mr. Hideo Watanabe ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages