ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ နာဂိုယာျမိဳ႕၊ အအိခ်ိခရိုင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ေကာင္စစ္ဝန္အျဖစ္ခန္႔အပ္ထားသည့္ မစၥတာ တိုရွိအို္ နီရွိမူရ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 04/30/2019 - 10:22 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၃၀ ရက္ေန႔ (၁၅:၁၅) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ နာဂိုယာျမိဳ႕၊ အအိခ်ိခရိုင္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ဂုဏ္ ထူးေဆာင္ေကာင္စစ္ဝန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္ မစၥတာ တိုရွိအို္ နီရွိမူရ ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages