ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး/ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီမွ စီးပြားေရးတာဝန္ခံျဖစ္သူ ဦးနပိုလီယန္ ဦးေဆာင္ေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Wed, 03/06/2019 - 07:34 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး/ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္မေတာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီမွ စီးပြားေရးတာဝန္ခံျဖစ္သူ ဦးနပိုလီယန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages