ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္၏ အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ အၾကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Justin Wood ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Mon, 04/29/2019 - 09:54 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္၏ အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာအၾကီးအကဲျဖစ္သူ Mr. Justin Wood ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages