ပြည်စားတော်ပဲလည်း ပဲတီစိမ်းကဲ့သို့ ဈေးကောင်းရနေခဲ့

Thu, 12/04/2014 - 11:40 -- admin_ygn

   ပြည်ဈေးကွက်မှာ ပဲတီစိမ်းသီးနှံကဲ့သို့ ဈေးမြင့်ရနေတဲ့  ပဲတစ်မျိုးကတော့ စားတော်ပဲသီးနှံဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။  စားတော်ပဲသီးနှံမှာ ပဲတီစိမ်းကဲ့သို့ အများအပြား ထွက်ရှိမှု  မရှိသော်လည်း ဒေသတွင်း လက်လီသမားနှင့် လက်ကားသမားအချို့လောက်ဖြင့်သာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
   ပဲဈေးတစ်တင်း ၃၇၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် လက်လီဝယ်ယူမှုရှိသလို လက်ကား ဈေးမှာ တစ်တင်း ၃၈၀၀၀ ကျပ်ဖြင့်   တစ်ခါတစ်ရံ အိတ် ၂၀ ကျော် ၃၀ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေခဲ့တာ ကို တွေ့ရပါတယ်။
   ပြည်ဈေးကွက်မှာ ပဲတီစိမ်းသီးနှံကဲ့သို့ ဈေးမြင့်ရနေတဲ့  ပဲတစ်မျိုးကတော့ စားတော်ပဲသီးနှံဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။  စားတော်ပဲသီးနှံမှာ ပဲတီစိမ်းကဲ့သို့ အများအပြား ထွက်ရှိမှု  မရှိသော်လည်း ဒေသတွင်းလက်လီသမားနှင့် လက်ကားသမားအချို့လောက်ဖြင့်သာ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
   ပဲဈေးတစ်တင်း ၃၇၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် လက်လီဝယ်ယူမှုရှိသလို လက်ကား ဈေးမှာ တစ်တင်း ၃၈၀၀၀ ကျပ်ဖြင့်   တစ်ခါတစ်ရံ အိတ် ၂၀ ကျော် ၃၀ အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေ ခဲ့တာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။

ခင်ဆွေဝင်း - ပြည်

Local Trade News

Pages