ဟောင်ကောင်ဒေသသို့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့သော စုစုပေါင်းခရီးသွား ဧည့်သည် စံချိန်တင်

Thu, 10/06/2011 - 09:49 -- Anonymous (not verified)

၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဟောင်ကောင်ဒေသသို့ နိုင်ငံတကာခရီးသွားဧည့်သည် ၃ ဒသမ ၈၄ သန်း စံချိန်တင်ဝင်ရောက်ခဲ့သောကြောင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကထက် ၂၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ ပထမခုနှစ် လ၌ စုစုပေါင်းခရီးသည် ၂၃ ဒသမ ၁၇ သန်း ဝင်ရောက်ခဲ့၍