ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားၾကီး ၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ (၁/၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး

Tue, 03/19/2019 - 10:34 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ (၁/၂၀၁၉) ၾကိမ္ေျမာက္ ညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးသို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားၾကီး ၾကပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေ ရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages