ဥပေဒဆိုင္ရာစာတမ္းဖတ္ပြဲ ( Law Symposium) သို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ တက္ေရာက္

Mon, 02/25/2019 - 06:30 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ရုံးအမွတ္ (၃)၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာစာတမ္းဖတ္ပြဲ ( Law Symposium) သို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages