အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ Mr. Cyril Sayag ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 03/01/2019 - 10:00 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ (၁၂:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ Mr. Cyril Sayag, Chairman, APIWSA & Vice President, Corporate Affairs, Sustainability and Responsibility, Pernod Ricard Asia, ANDAMAN CAPITAL PARTNERS ဦးေဆာင္ေသာ   ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages