အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ JICA မွ Project for Investment Promotion for Industrial Competitiveness ၏ Team Leader ျဖစ္သူ Mr. Kazuo MISHIMA ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 04/25/2019 - 08:38 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ JICA မွ Project for Investment Promotion for Industrial Competitiveness ၏ Team Leader ျဖစ္သူ Mr. Kazuo MISHIMA ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages