အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ JICA မွ Credit Risk Analysis and Environmental Review Department ၏ Deputy Director General ျဖစ္သူ Mr. Shiro Nakasone ဦးေဆာင္ေသာလက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 03/21/2019 - 09:45 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ JICA မွ Credit Risk Analysis and Environmental Review Department ၏ Deputy Director General ျဖစ္သူ Mr. Shiro Nakasone ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages