အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ ESCAP မွ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္သည့္ Mr. Yann Louis DUVAL ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 05/10/2019 - 05:07 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးေအာင္စိုးသည္ ESCAP မွ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္သည့္ Trade Facilitation Unit, Trade and Investment Division မွ Chief ျဖစ္သူ Mr. Yann Louis DUVAL ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၂) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages