အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၃/၂၀၁၇

Fri, 12/22/2017 - 03:52 -- eiprdep

နိုင်ငံခြားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီနှင့် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများအား တင်သွင်းရောင်းချခွင့်ပြုသည့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအား H.S Code ဖြင့် ဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်ခြင်း   အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၃/၂၀၁၇